Het Woningwetloket

Dienst

Het Woningwetloket

Voor al uw inhoudelijke vragen over de Woningwet

Het Woningwetloket is opgericht door Deloitte voor alle inhoudelijke vragen over de Woningwet en het BTIV waar een woningcorporaties tegen aan lopen bij het opstellen van een splitsingsplan. Een team van sectorexperts zullen binnen 8 werkdagen uw vraag beantwoorden.

Om een splitsingsplan voor uw corporatie op te stellen voert u analyses uit naar de impact van de Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) op uw corporatie. Als u daarbij op vragen stuit die u zelf niet kunt beantwoorden, is het handig als u deze vraag kunt voorleggen aan (externe) experts.

Deze mogelijkheid bieden wij u in de vorm van een abonnement op het Woningwetloket van Deloitte. Hier kunt u uw inhoudelijke vragen over de Woningwet stellen. Wanneer u een abonnement neemt, ontvangt u van Deloitte tevens alle alerts en updates van de Woningwet en het daarmee samenhangende BTIV, de AMvB’s en Ministeriële Regelingen. Via het loket kunt u antwoord krijgen op uw individuele vragen.

Indien u toestemming geeft, worden deze antwoorden opgenomen in een Q&A database die geraadpleegd kan worden door alle corporaties die aan het Woningwetloket deelnemen. Zo krijgt u tevens inzicht in alle vragen en bijbehorende antwoorden die door andere corporaties zijn gesteld via het Woningwetloket. Op deze wijze wordt kennis gedeeld.

Deloitte zal de gestelde vragen in beginsel binnen 8 werkdagen beantwoorden. De doorlooptijd kan langer zijn wanneer een interpretatie getoetst dient te worden bij de Autoriteit woningcorporaties of bij de ministeries van ILT (Autoriteit Woningcorporaties) of BZK. 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het Woningwetloket? Neem dan contact op met Hinse Boonen +31 88 288 4960 of Joop Hooghiemstra via + 31 88 288 0557.

Toolkit DAEB-scheiding

Contact

Gerda Groeneveld-Louwerse

Gerda Groeneveld-Louwerse

Manager

Al jaren adviseer ik over de (juridische) omgeving van corporaties, bijvoorbeeld over governance en verbindingen, juridische besturingsmodellen, bestuurdersaansprakelijkheid, scheiding DAEB en niet-DA... Meer

Joop Hooghiemstra

Joop Hooghiemstra

Director

Joop is sinds 1990 werkzaam bij Deloitte en houdt zich voornamelijk bezig met de organisatie van de gebiedsontwikkeling en het ontwerpen van samenwerkingsverbanden tussen woningcorporaties, projectont... Meer