Quick scan keuze administratieve of juridische scheiding

Dienst

Quick scan keuze administratieve of juridische scheiding

De gevolgen van de herziene woningwet voor uw corporatie in kaart gebracht

Corporaties staan aan de vooravond van de grootste verandering in de corporatiesector sinds de brutering. Hierbij voelt iedere corporatie de noodzaak om zich gedegen voor te bereiden op de wijzigingen. Deloitte heeft een Quick scan ontwikkeld die u en uw RvC of RvT handvatten geeft voor het maken van een weloverwogen keuze op basis van onze analyses en uw eigen onderbouwde afwegingen.

Uw uitdaging

Op korte termijn staat u voor de keuze die grote impact heeft op uw corporatie; de keuze voor administratieve of juridische scheiding. Kan uw corporatie de gewenste activiteiten straks nog uitvoeren? Welke kosten brengt de scheiding met zich mee? Welke financiële en fiscale gevolgen brengt de scheiding met zich mee en hoe bereidt u uw organisatie hierop voor?


Hoe Deloitte u helpt

Voor het maken van een afgewogen keuze tussen een administratieve of juridische splitsing is het van belang deze vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Uitgangspunt is uw strategie en uw visie op de toekomstige vastgoedportefeuille. Daarbij krijgt u te maken met financiële, fiscale en organisatorische randvoorwaarden. De Quick scan helpt u bij het beschouwen van de verschillende argumenten en randvoorwaarden van belang bij de keuze.

De scan start met een intakegesprek waarin de relevante informatiebehoefte en invulling van de scan worden toegelicht. Vervolgens voert Deloitte analyses uit op financieel, fiscaal en organisatorisch gebied. U ontvangt een presentatie met bevindingen, advies en aanbevelingen en de scan wordt afgesloten met een workshop voor het management waarin de analyses worden gedeeld en de voorkeur voor een administratieve of een juridische scheiding wordt besproken. De scan en de workshop vormen een basis voor een overwogen keuze.


Wat levert het u op

Een heldere output geschikt voor interne beschouwing en discussie met uw RvB en RvC: beschrijvend, beschouwend, inclusief aanbevelingen en vervolgstappen

Contact

Kees Zachariasse

Kees Zachariasse

Partner

Ik adviseer cliënten bij koop- of verkoop van vastgoedobjecten, -portefeuilles of aandelenbelangen in bouw- en vastgoedbedrijven en (her)financiering van vastgoed. Wij werken voor banken, projectontwi... Meer