Statuscheck scheiding DAEB/ niet-DAEB

Dienst

Statuscheck scheiding DAEB/ niet-DAEB

Gerichte feedback op de voortgang van uw eigen ontwerpproces

Corporaties werken aan de implementatie van de nieuwe Woningwet. Veel aandacht gaat nu uit naar de scheiding DAEB / niet-DAEB, een complexe, eenmalige operatie met grote impact op uw toekomstige prestaties en financiële mogelijkheden.

Deloitte heeft zich verdiept in de stappen die u moet nemen voor een tijdig en toekomstbestendig scheidingsvoorstel. Onze kennis van de inhoud en de context van het door Autoriteit woningcorporaties gepubliceerde Beoordelingskader hebben we vertaald in een Statuscheck scheiding DAEB / niet – DAEB. waarmee we u op twee momenten een terugkoppeling kunnen geven op de voortgang van uw eigen ontwerpvoorstel.

Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst confronteert Deloitte uw voortgang met een referentieplanning en maken we een vergelijking met andere corporaties. De rapportage is eenvoudig en volgt de opbouw van het Beoordelingskader, zodat u direct weet hoe u er voor staat.

Kosten € 5.000,- excl. BTW


Meer weten over De Statuscheck ontwerpvoorstel DAEB/ niet-DAEB?

Wilt u meer weten over de Statuscheck ontwerpvoorstel DAEB/ niet-DAEB? Neem dan contact op met Joop Hooghiemstra via + 31 (0)6 558 533 32

Toolkit DAEB-scheiding

Contact

Joop Hooghiemstra

Joop Hooghiemstra

Director

Joop is sinds 1990 werkzaam bij Deloitte en houdt zich voornamelijk bezig met de organisatie van de gebiedsontwikkeling en het ontwerpen van samenwerkingsverbanden tussen woningcorporaties, projectont... Meer