Transactiebegeleiding – Complexgewijze verkoop en aankoop

Solution

Transactiebegeleiding – Complexgewijze verkoop en aankoop

 

Corporaties staan voor grote uitdagingen op het gebied van beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Dit dwingt corporaties om keuzes te maken; keuzes voor specifieke werkgebieden, doelgroepen, maar ook tot het efficiënt inzetten van het maatschappelijk vermogen van een corporatie. De beleidsmatige keuzes leiden tot investeringen en desinvesteringen bij corporaties. Afhankelijk van de positie van de corporatie worden woningen complexgewijs aan- of verkocht waarbij het doel van de transactie volkshuisvestelijk of financieel gedreven kan zijn.

Uw uitdaging

Wanneer u op basis van beleidsmatige overwegingen en portefeuillestrategie besluit om tot aankoop of verkoop over te gaan is dit het begin van een uitdagend traject dat de nodige uitdagingen met zich meebrengt.

  • Hoe zet ik mijn vermogen in, welke ruimte heb ik binnen mijn ratio’s?
  • Welke prijsvorming past bij de aan- of verkoop?
  • Hoe ziet de structurering van de transactie eruit? Neem ik alleen het vastgoed over of ook leningen en personeel?
  • Verkoop ik aan de markt of aan een collega corporatie?
  • Hoe vindt ik de juiste koper waarbij ik weet dat mijn huurders ook na de transactie in goede handen zijn?
  • Welke punten zijn onderhandelbaar in het transactietraject
  • Hoe ziet de organisatorische en operationele afwikkeling van de transactie eruit?
  • Met welke fiscale aandachtspunten dien ik rekening te houden binnen de transactie en voor de corporatie als geheel?
  • Hoe houdt ik rekening met verduurzaming en achterstallig onderhoud?

Vele uitdagingen waarbij de ervaring leert dat ieder traject haar eigen aandachtspunten kent en professionele ondersteuning van belang is.

Hoe Deloitte u helpt

Wij hebben ruime ervaring in het begeleiden van corporaties bij aan- en verkoop van vastgoed. Hierbij betreft het transacties met zowel marktpartijen als collega corporaties. Alle uitdagingen zoals hiervoor benoemd hebben wij al meerdere keren bij de hand gehad. Daarbij hebben wij een uitgebreid netwerk van potentiële koper, en uitgebreide kennis van wet- en regelgeving. Naast de procesbegeleiding ondersteunen wij u ook middels due diligence (vastgoed en financieel), kadastrale recherche en fiscale advisering. Ook de in- en externe verantwoording is bij ons geborgd. Als Deloitte werken wij transparant en onafhankelijk en zijn uw betrouwbare adviseur die gestructureerd uw transactieproces begeleidt.

Als geen ander kennen wij de corporatiesector en zullen uw organisatie ondersteunen bij het opstellen van een verkoopplan en nog belangrijker bij de uitvoering ervan. Deloitte inventariseert de kansen, risico’s en uitdagingen en biedt een integrale aanpak voor de voorbereiding en uitvoering van het verkoopproces.

Wat levert het u op

Een proces waarin u soepel en efficiënt tot een transactie, waarde wordt gemaximaliseerd en u ontzorgt wordt. Wij hebben de laatste jaren vele opdrachten voor woningcorporaties succesvol uitgevoerd op het gebied van transacties en strategiebepaling voor de vastgoedportefeuille.

Meer weten over transacties bij woningcorporaties?

Wilt u meer weten over aankoop en verkoop ondersteuning voor corporaties? Neem dan contact met ons op.

Contact

Hinse Boonen

Hinse Boonen

Director

Hinse heeft een financiële achtergrond en ruim 13 jaar ervaring in de vastgoedsector, met als specialisatie woningen. Hierbij is Hinse aanspreekpunt voor ondersteuning van corporaties vanuit Deloitte ... More