Capital Projects in het digitale tijdperk

Article

Capital Projects in het digitale tijdperk

Nieuwe kansen voor de real estate sector

De impact van technologie op de vastgoed sector is enorm en zal de komende jaren alleen maar toenemen. Het beïnvloed niet alleen wat we bouwen maar ook de processen gedurende de gehele levenscyclus van het vastgoed. Lees meer over de impact van technologie op de vastgoed sector en hoe deze richting geeft aan de digitale transformatie binnen uw bedrijf.

We leven op dit moment in een “Gouden Eeuw” van technologie. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een hoog tempo op en beïnvloeden onze manier van leven en werken. De invloed op vastgoed en de tot stand koming ervan, vormen hierop geen uitzondering. Gebouwen en infrastructuur worden “slimmer” door de toepassing van sensoren in uiteenlopende vorm. Dit stelt ontwikkelaars in staat om een nieuwe dimensie te geven aan de toepasbaarheid van het object voor de gebruiker.

Technologie biedt daarmee enorme mogelijkheden maar ook bedreigingen. Denk bij kansen onder andere de mogelijkheid om foutloos digitaal te bouwen voor de start van de fysieke bouw. Terwijl nieuwe toetreders en het verdwijnen van schakels uit de keten een bedreiging kunnen vormen.

De grote hoeveelheid aan technologische mogelijkheden en de snelheid waarop dit de markt beïnvloed, maken het voor vastgoed bedrijven uitdagend deze innovaties te implementeren binnen de bestaande wereld. Het hebben van een agile digitale strategie is daarom een absoute noodzaak geworden.

Capital Projects in het digitale tijdperk

More information on Real Estate?

Do you want to know more Real Estate trends? Please contact Jurriën Veldhuizen at +31 (0)88 288 1636 or Sander van Loon at +31 (0)88 288 3715.

Vond u dit nuttig?