Article

Deloitte Property Index 2013

Inzicht in de ontwikkeling van de huizenprijzen in dertien Europese landen

De jaarlijkse publicatie "Property Index" van Deloitte is weer beschikbaar.

Nederlandse woningprijzen lieten in 2013 wederom een daling zien, samen met Spanje en Italië. In de overige Europese landen stegen de prijzen.

In de Deloitte Property Index 2013 wordt de prijsontwikkeling van woningen binnen een groot aantal Europese landen met elkaar vergeleken. Ook zaken als de woningvoorraad, aantal nieuw opgestarte projecten, huisvestingskosten en eigendomsstructuur worden vergeleken. Waar Nederland op een groot aantal aspecten in de middenmoot zit blijkt dat met name in de prijsontwikkeling Nederland uitzonderlijk scoort. 

Het rapport gaat in op diverse onderdelen. Hieronder volgt een korte samenvatting. Download het volledige rapport voor meer informatie.

Nieuw gerealiseerde woningen

Het gemiddeld aantal nieuw gerealiseerde woningen in Europa per 1.000 inwoners is gedaald van 3,9 in 2011 en 3,3 in 2012 naar 2,5 in 2013. In Nederland is het gemiddeld aantal nieuw gerealiseerde woningen minder hard gedaald van 3,3 per 1.000 inwoners in 2012 naar 3,1 in 2013. Het aantal nieuw geïnitieerde woningen daalde in Europa met ca. -/- 4,0% in 2013 ten opzichte van 2012. In Nederland daalde het aantal nieuw geïnitieerde woningen van 2,23 per 1.000 inwoners in 2012 naar 1,55 in 2013 (daling van ca. -/- 30%), en is daarmee na Denemarken het land met de grootste daling nieuw geïnitieerde woningen t.o.v. een jaar eerder.

Voorraad

Het gemiddeld aantal woningen in Europa per 1.000 inwoners is met ca. 0,5% gestegen van 473,6 in 2012 naar 475,9 in 2013. Nederland ligt met ca. 433 woningen per 1.000 inwoners onder het Europese gemiddelde. Opmerkelijk is dat de meeste West Europese landen (o.a. Duitsland, Denemarken en Oostenrijk) een voorraad hebben boven het Europese gemiddelde (Nederland ligt er onder). De hoogste intensiteit vinden we in Frankrijk (ca. 528 per 1.000 inwoners), Portugal (ca. 547) en Spanje (ca. 562) als gevolg van tweede- / vakantiewoningen. Een uitschieter aan de onderkant is Israël met ca. 271 woningen per 1.000 inwoners.

Eigendomsstructuur 

De huurmarkt speelt in Nederland net als in Duitsland, Denemarken, Oostenrijk en Frankrijk een grote rol in de samenstelling van de woningvoorraad. In Nederland betreft ca. 38% van de woningen een huurwoning. In Europa betreft gemiddeld ca. 29% van de woningvoorraad huurwoningen.

Huisvestingskosten 

Gemiddeld genomen zijn de huisvestingskosten in Europa gelijk gebleven in 2013 ten opzichte van 2012. De West Europese landen laten hogere huisvestingskosten zien dan de Oost Europese landen. Uitschieters zijn het Verenigd Koninkrijk en Denemarken die respectievelijk 32% en 75% boven het Europese gemiddelde liggen. Nederland ligt wat betreft huisvestingskosten ca. 10% boven het Europese gemiddelde.

Huizenprijzen

De huizenprijzen in Centraal Europa en Portugal liggen substantieel lager dan de huizenprijzen in West Europa. Nederland ligt met gemiddeld ca. €2.000 per m2 in de middenmoot. De goedkoopste woningen zijn gelegen in Hongarije met een vierkante meter prijs van ca. €917. De duurste woningen vinden we in Frankrijk, Israël en het Verenigd Koninkrijk met gemiddelde huizenprijzen van bijna €4.000 per m2.

Prijsontwikkeling 

Huizenprijzen lieten in Nederland een daling zien van -/- 2,9% ten opzichte van 2012. De meeste West Europese landen als Oostenrijk (+7,0%), Duitsland (+ 4,9%), Denemarken (+4,4%), Verenigd Koninkrijk (+3,3%) en België (+2,4%) lieten een positieve waardeontwikkeling zien ten opzichte van 2012. Spanje (-/- 13,5%) en Italië (-/- 4,9%) lieten de grootste waardedaling zien ten opzichte van een jaar eerder.

Betaalbaarheid 

Woningen in Nederland zijn relatief goed betaalbaar ten opzichte van overige landen in Europa. In Nederland ligt de gemiddelde prijs van een standaard nieuwe woning van 70m2 op ca. 3,8 bruto modale jaarsalarissen. In Denemarken (ca. 2,3x gem. bruto jaarsalaris), Duitsland (ca. 3,0x) en Portugal (ca. 3,1x) is een standaard woning het meest betaalbaar. Het hoogste aantal gem. bruto jaarsalarissen zijn benodigd in Frankrijk (ca. 7,9x), Verenigd Koninkrijk (ca. 8,5x), Rusland (ca. 10,4x) en Israël (ca. 12,1x).

Vreemd vermogen 

Nationale hypotheekschuld ten opzichte van BBP hoogste in Nederland. Gemiddelde hypotheekschuld per hoofd van de bevolking ten opzichte van het gemiddelde maandsalaris ligt in Nederland, na Denemarken, het hoogste. 

EU Property Index 2013
Vond u dit nuttig?