Eerste blockchaintoepassing voor vastlegging huurcontracten

Article

Eerste blockchain­toepassing voor vastlegging huurcontracten binnen Real Estate

Fundament voor blockchain in real estate gelegd

Blockchain zal de vastgoedsector en andere sectoren radicaal veranderen. De afgelopen 6 maanden is door Deloitte, in samenwerking met gemeente Rotterdam en Cambridge Innovation Center (CIC) gewerkt aan de eerste concrete blockchaintoepassing voor huurcontracten. Op 18 mei is deze blockchainapplicatie officieel gepresenteerd.

Eerste blockchaintoepassing voor huurcontracten

De vastgoedindustrie gaat de komende jaren een revolutie doormaken, mede als gevolg van blockchain. Blockchain zorgt voor het opnieuw uitvinden en digitaliseren van de vastgoedwereld.

Deloitte heeft in samenwerking met de gemeente Rotterdam en het Cambridge Innovation Center (CIC) als eerste een platform ontwikkeld om huur- en andere vastgoedcontracten volledig digitaal af te handelen. Het opstellen, vastleggen en beheren van huur- en koopcontracten is al decennia een arbeidsintensieve, kostbare klus. Door de toepassing van blockchaintechnologie kan dit sneller, betrouwbaarder en efficiënter. Er ontstaat een uniforme bron van vastgoedinformatie waar diverse stakeholders (taxateur, makelaar, koper, verkoper, bank en kadaster) gebruik van kunnen maken, waardoor meervoudige controle van dezelfde data niet langer nodig is.

Deze applicatie is het fundament voor de ontwikkeling van nieuwe business modellen en toepassingen door de vastgoedsector, maar ook daarbuiten. Meer informatie is te vinden in het persbericht dat hierover is gepubliceerd.

Blockchain in Real Estate

Eerste contract in blockchain getekend

De gemeente Rotterdam en Cambridge Innovation Center (CIC) hebben met Deloitte, als onderdeel van de Roadmap Next Economy, de afgelopen 6 maanden gewerkt aan de eerste concrete blockchaintoepassing voor het vastleggen van huurcontracten. Op 18 mei zijn de resultaten van deze pilot gepresenteerd en is het eerste huurcontract op blockchain, in het bijzijn van de wethouder van Rotterdam en een aantal genodigden, door CIC getekend.

Meer informatie over Blockchain in Real Estate?

Wilt u meer infomatie over blockchain in Real Esate? Neem contact op met Jan-Willem Santing via +3188 288 8984 of blockchainrealestate@deloitte.nl.

Vond u dit nuttig?