European Construction Monitor 2017

Article

European Construction Monitor 2017

Supply chain-integratie en digital construction

De afgelopen jaren stonden in teken van voorzichtig herstel van de Europese bouwsector. Een herstel dat niet direct heeft geleid tot een sterke stijging van de M&A-activiteiten. Beperkte kansen en grote concurrentie op de lokale bouwmarkten leidden in de periode 2012 tot 2015 tot een significante stijging van internationale en diversificatietransacties. M&A-activiteiten in 2016 lijken deze trends te doorbreken.

Transacties in de Real Estate-sector

Het aantal fusies en overnames in de Europese bouwsector is in 2016 licht gestegen: 149 in 2016 ten opzichte van 127 in 2015. Opvallend is dat voor het eerst sinds 2012 het percentage grensoverschrijdende en diversificatietransacties is gedaald. Hoewel de daling ten opzichte van het totaal aantal transacties beperkt is, wijst de trendbreuk op een hernieuwde focus van Europese bouwbedrijven op lokale markten en hun core business.

Net als afgelopen jaren, waren de M&A-activiteiten in Nederland relatief rustig. Grotere bouwbedrijven zijn bezig zich te herpositioneren voor toekomstige groei en winstgevendheid. Zo zag Heijmans zich gedwongen haar financiële positie te versterken door haar Duitse dochterondernemingen Franki en, meer recentelijk, Overmann te verkopen aan het Oostenrijkse PORR, en kondigde VolkerWessels aan een beursgang te overwegen.

European Construction Monitor 2017

Vraag hier het volledige rapport op

Trends: Supply chain-integratie

De eerste trend die onze lokale experts in 2016 in de bouwsector hebben geconstateerd, is een toegenomen focus op supply chain-integratie. In de herstellende Europese bouwsectoren, waaronder de Nederlandse, leidt de beperkte capaciteit van onderaannemers en leveranciers al weer enige tijd tot druk op de marges van grote bouwbedrijven. In de herstellende lokale markten richten bouwbedrijven zich op het vergroten van winstmarges in hun core business, o.a. door een selectievere intake van nieuwe projecten. Dit beeld zien we ook terug in de daling van het aandeel internationale en diversificatietransacties. In de meeste Europese bouwmarkten zal de groei in de lokale bouwsector naar verwachting aanhouden, waarbij wij voor komende jaren een toenemende focus op supply chain integratie verwachten.

Trends: Digital construction

De tweede trend die we in de herstellende markten constateren is de gestage ontwikkeling van digitale technologieën in de bouwsector. Voornamelijk grotere Europese bouwbedrijven investeren zwaar in nieuwe technologieën. Wij verwachten dat de toepassing van digital construction, en in het bijzonder BIM, vanwege de voorziene groei in de bouwsector de komende jaren verder zal doorgroeien tot de standaard. Een uitdaging voor grotere bouwbedrijven in Nederland is het tekort aan hooggekwalificeerd personeel.

Trump en Brexit

De mogelijke effecten van Brexit en Trump op de Europese bouwsector worden vooralsnog beperkt geacht. Onze lokale experts wijzen op de onzekerheid in de economie en de financiële markten die beide politieke ontwikkelingen kunnen veroorzaken. Mogelijk heeft dit een indirect effect op de bouwsector. Aan de andere kant zou de Europese bouwsector zijn ervaring met publiek private samenwerkingen en grootschalige projecten kunnen gebruiken om te profiteren van de omvangrijke investeringen in infrastructuur die Trump en de Britse overheid hebben aangekondigd. Verwacht wordt dat de mogelijke effecten van zowel Brexit als Trump beperkt zijn. In Nederland zijn de verwachte effecten op de bouwsector neutraal.

Meer weten over Trends in Real Estate?

Wilt u meer weten over Trends in Real Estate? Neem dan contact op met Jurriën Veldhuizen via +31 (0)88 288 1636.

Vond u dit nuttig?