Europese bouwsector is in 2014 uit de recessie gekropen

Article

Europese bouwsector is in 2014 uit de recessie gekropen

European Powers of Construction (EPoC) 2014

In deze 12e editie van de European Powers of Construction (EPoC) 2014 zijn de 50 grootste beursgenoteerde Europese bouwbedrijven onderzocht. De bouwinvesteringen, omzet en marktwaarde is gegroeid. BAM Groep (nr. 10), Heijmans (nr. 35) en Ballast Nedam (nr. 46) zijn de Nederlandse bedrijven in deze lijst.

Kerncijfers Europese beursgenoteerde bouwbedrijven 2014:

  • De totale omzet is gegroeid met 1% naar € 293.404 mln
  • De bouw-investeringen zijn gegroeid met 0,8%
  • De marktwaarde is gegroeid met 6% 
  • De Top 20 van de EPoC laten een gemiddelde groei (EBIT) zien van 2,9 % in bouwactiviteiten en 10,9% in niet-bouwactiviteiten 
  • De internationale omzet (buiten thuismark) groeit gemiddeld 8% over de periode 2010-2014 naar 52,1% van de totale omzet voor de Top 20
  • De diversificatiegraad is gedaald met 5% in de periode 2010-2014 naar gemiddeld 26,2% van de totale omzet
European Powers of Construction 2014

Vooruitzichten Europese Bouwbedrijven

Door het voorzichtige herstel van de woningmarkten wordt pas in 2016 een significante groei in bouwinvesteringen verwacht in Europa. Ondanks de lichte groei in bouwinvesteringen, gemiddeld 0,8% binnen de EU, is de verwachting dat voor de 50 grootste Europese bouwbedrijven het marktvolume in de thuismarkt ontoereikend zal zijn. Hoewel uit het onderzoek blijkt dat de Top 20 EPoC-bedrijven hogere marges realiseren op activiteiten in hun thuismarkt, blijkt dat het aandeel van de omzet gerealiseerd buiten de eigen landsgrenzen met 8% is gegroeid naar 51,9% van de totale omzet. De verwachting is dat dit aandeel verder zal groeien.


Meer weten?

Wilt u weten wat Deloitte voor uw organisatie kan betekenen op het gebied van de bouwsector? Neem contact op met Jurriën Veldhuizen via +31 (0)6 5204 8770.

Did you find this useful?