Scheiding DAEB / niet DAEB: 5 tips praktische tips voor uw ontwerpvoorstel

Article

Scheiding DAEB / niet DAEB: 5 tips praktische tips voor uw ontwerpvoorstel

De Autoriteit woningcorporaties publiceerde op 1 april 2016 de consultatieversie van het beoordelingskader Scheiden DAEB/niet-DAEB. Deloitte heeft op basis van het gepubliceerde beoordelingskader een vijftal praktische tips voor uw corporatie.

De woningwet verplicht woningcorporaties om hun commerciële, niet DAEB activiteiten af te scheiden van hun maatschappelijke, DAEB activiteiten.
Nu de Autoriteit woningcorporaties het Beoordelingskader scheiding DAEB / niet DAEB ter consultatie heeft voorgelegd, weten we aan welke voorwaarden het ontwerpvoorstel moet voldoen.
Aan de hand van dit beoordelingskader beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties de scheiding van woningcorporaties. Deloitte heeft op basis van het gepubliceerde beoordelingskader een vijftal praktische tips voor uw corporatie.


5 praktische tips voor uw ontwerpvoorstel:


1. Zorg voor goed instrumentarium

Het Beoordelingskader stelt zowel inhoudelijk vereisten als vormvereisten aan uw ontwerpvoorstel. Vaak zijn deze nieuw, zoals het gevraagde inzicht in de beklemming van uw vermogen. Het is raadzaam om u er van te verzekeren dat uw systemen voldoende toegerust zijn om aan de gestelde voorwaarden te voldoen.


2. Organiseer uw toegang tot specialistische vakinhoudelijke kennis

De scheiding DAEB / niet DAEB raakt vele facetten van uw corporatie, waarvan sommige soms hele specialistische kennis vereisen om alle relevante aspecten op een goede wijze te betrekken in uw ontwerpvoorstel. Het lijkt praktisch onmogelijk en is kostbaar om al deze kennis zelf in huis te hebben. Oriënteert u zich daarom op omgevingen waar specialistische vakinhoudelijke kennis met betrekking tot scheiding DAEB / niet-DAEB is opgebouwd. Denkt u hierbij aan kennis op het gebied van fiscaliteit, financiering en aan gespecialiseerde juridische kennis.


3. Kies voor een projectmatige aanpak

Het ontwerpvoorstel voor de scheiding DAEB / niet DAEB dient uw corporatie voor 1 januari 2017 bij de Autoriteit woningcorporaties in te dienen. Het opstellen van het voorstel betreft een eenmalige opgave waarbij een strakke planning vereist is om deze binnen de beschikbare tijd doordacht en toekomstbestendig uit te voeren. De onderlinge afhankelijkheden tussen de uiteenlopende verplichte onderdelen van het ontwerpvoorstel zijn groot en divers. Door te kiezen voor een projectmatige aanpak onder aansturing van een projectleider kunt u het overzicht behouden op deze complexe opgave met grote impact tijdig afronden.


4. Werk vanuit een heldere toekomstvisie

Met de keuzes die u in het ontwerpvoorstel maakt, sorteert u voor op de rol die u de komende jaren als corporatie wilt vervullen. Het ontwerp van uw scheiding DAEB / niet DAEB start daarom bij uw visie op de rol die u voor uw corporatie ziet. Wie is uw doelgroep en op welke beleidsterreinen bent u aanspreekbaar om voor uw doelgroep van betekenis te zijn?


5. Betrek stakeholders in het proces, zowel intern als extern

De keuzes die uw corporatie in het ontwerpvoorstel maakt, zal gevolgen hebben voor de inrichting van uw eigen organisatie, zowel voor uw administratieve inrichten als voor uw dienstverlening. Daarnaast zal uw keuze ook de verwachtingen van externe stakeholders omtrent uw toekomstig functioneren gaan beïnvloeden. Het creëren van draagvlak bij zowel interne als externe stakeholders is dan ook van cruciaal belang. Uw stakeholders hebben immers belang bij de keuzes die u maakt en u heeft er belang bij dat u steun krijgt voor uw ontwerpvoorstel.


Meer weten over Het Woningwetloket?

Wilt u meer weten over het Woningwetloket? Neem dan contact op met Hinse Boone +31 (6) 123 447 49 of Joop Hooghiemstra via + 31 (0)6 558 533 32

Vond u dit nuttig?