Risicomanagement voor corporaties

Solution

Risicomanagement voor corporaties

Volkshuisvestelijk presteren, tegen acceptabele risico’s

U wilt uw volkshuisvestelijke ambities realiseren. Maar wel op een beheerste manier. En dat ook kunnen aantonen richting uw interne en externe toezichthouders. Risicomanagement staat dan ook stevig op de bestuurlijke agenda. Deloitte ondersteunt woningcorporaties met het (verder) professionaliseren van hun risicomanagement. Praktisch en doelgericht.

Uw uitdaging

U wilt het risicomanagement van uw woningcorporatie naar een hoger plan tillen. Niet alles op voorhand ‘dood-rekenen’, ondernemen gaat immers altijd gepaard met risico’s. Volkshuisvestelijk presteren met een risiconiveau dat voor uw corporatie acceptabel is. De uitdaging is niet alleen om dat op een praktische manier op te zetten, maar ook om dat goed uitgelegd te krijgen aan bijvoorbeeld uw raad van commissarissen en de externe toezichthouders.

Hoe Deloitte u helpt

Deloitte kan u op verschillende manieren ondersteunen met uw risicomanagement:

  • Opzetten van effectief risicomanagement 
  • Update van risico-inventarisatie 
  • Aanbrengen samenhang tussen bestaande risicomanagement- en control-activiteiten 
  • Uitvoeren van risicoanalyses op individuele activiteiten, verbindingen, gebieds- of nieuwbouwontwikkelingen

Wat levert het u op

Effectief risicomanagement betekent een betere beheersing van uw volkshuisvestelijke activiteiten. Het betekent dat u en uw toezichthouders minder met verassingen worden geconfronteerd. Maar bovenal dat u meer tijd en aandacht kan besteden aan, op een beheerste manier, volkshuisvestelijk presteren: voor uw huidige en voor uw toekomstige huurders!

Meer weten over Risicomanagement voor corporaties?

Wilt u meer weten over risicomanagement voor corporaties? Neem dan contact op met Siddharth Khandekar via +31 (0)88 2883567

Contact

Siddharth Khandekar

Siddharth Khandekar

Senior Manager

Als adviseur bij Deloitte Real Estate (senior manager) werk ik uitsluitend in de volkshuisvesting: vooral voor woningcorporaties maar ook voor opdrachtgevers (overheden en marktpartijen) die met wonin... More

Hinse Boonen

Hinse Boonen

Director

Hinse heeft een financiële achtergrond en ruim 13 jaar ervaring in de vastgoedsector, met als specialisatie woningen. Hierbij is Hinse aanspreekpunt voor ondersteuning van corporaties vanuit Deloitte ... More