Sustainability in real estate

Article

Duurzaamheid in vastgoed: neem actie!

Nederlandse grootbanken en institutionele investeerders hebben duurzaamheid in vastgoed als speerpunt opgenomen in hun financieringsbeleid. Wat betekent dat voor opdrachtgevers in de vastgoedsector?

Nederlandse grootbanken en institutionele investeerders hebben duurzaamheid in vastgoed als speerpunt opgenomen in hun financieringsbeleid. Dit komt voort uit de ervaring dat een duurzaam gebouw meer waard is omdat het gemakkelijker te verhuren is, een hogere huuropbrengst oplevert en meer zekerheid geeft over de toekomstige verhandelbaarheid.

Pensioenfondsen richten hun investeringsbeleid al langer op duurzaam vastgoed. Er wordt niet alleen meer in belegd, maar daarnaast ook gekeken naar de CO2-uitstoot van vastgoedportefeuilles. Ook regelgeving stuurt in dezelfde richting. Europese richtlijnen die intussen vertaald zijn naar Nederlands beleid bepalen dat alle nieuwbouw van publiek vastgoed, zoals scholen en ziekenhuizen, CO2 neutraal moeten zijn in 2018. Daar komt alle nieuwbouw in commercieel vastgoed bij in 2020. Ook voor het verduurzamen van bestaande gebouwen ontwikkelt de overheid beleid.


Wat betekent dat voor vastgoedmanagers?

Het begint met het verkrijgen van inzicht in de verwachtingen van uw belangrijkste belanghebbenden en hoe zij geïnformeerd willen worden over uw duurzaamheidsprestaties. Er zijn vele richtlijnen (INREV, EPRA), benchmarks (GRESB, AEDES) en labels (BREEAM, EPC, Energielabel) in gebruik en daarom is het belangrijk de juiste keuzes te maken. De volgende stappen zijn het ontwikkelen van beleid met concrete doelstellingen, gericht op het verlagen van het risico en het verbeteren van het (maatschappelijke) rendement van de vastgoedportefeuille. Vervolgens moet er informatie en data verzameld worden. In de praktijk start dit veelal met het bepalen van de ‘carbon footprint’ van het vastgoed.

Steeds meer vastgoedfondsen nemen in hun jaarverslag informatie op over hun duurzaamheidsprestaties. Het proactief informeren van investeerders over ‘ESG-factoren’ vraagt niet zozeer om meer informatie, maar om betere informatie over kansen en risico’s. In de vastgoedsector is er de laatste jaren veel aandacht gekomen voor Governance. Investeerders willen inzicht in de kwaliteit van de besturing, het risicomanagement en het interne toezicht. De Governance en kwaliteit van het management zijn immers bepalende randvoorwaarden voor het leveren van duurzame, verankerde maatschappelijke prestaties in de toekomst.

Voor het opstellen van jaarverslagen maken vastgoedorganisaties gebruik van diverse rapportage richtlijnen, zoals van het Global Reporting Initiative (GIR G4), INREV of het International Integrated Reporting Council. Voor vastgoed investment managers betekent het dat zij er verstandig aan doen om in hun investeringsbeslissing ESG factors mee te laten wegen. Het bekijken van de ESG ratings uit benchmarks is daarbij een eerste stap, maar niet voldoende. Voor een zorgvuldige risicobeoordeling is het belangrijk om het ESG oordeel op meerdere bronnen te baseren.

 

Meer informatie

Deloitte adviseert diverse (vastgoed) organisaties over het ontwikkelen van duurzaamheidsbeleid, het meten van duurzaamheidsprestaties en het rapporteren hierover. Neem voor meer informatie contact op met Annemieke Huibrechtse-Truijens via +31682012171.
 

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen