Integriteitsmanagement: Integriteit is Professionaliteit

Opinie

Integriteitsmanagement: Integriteit is Professionaliteit

Intregriteit wordt binnen veel organisaties gezien als belangrijk thema. Toch verdwijnt het onderwerp nogal eens naar de achtergrond. Integriteit is echter belangrijk, en goed integriteitsmanagement kan uw organisatie verder helpen.

Binnen veel organisatie wordt eens in de zoveel tijd en vaak ad hoc integriteit op de agenda gezet, door bijvoorbeeld het organiseren van een workshop. Dit gebeurt dan vaak naar aanleiding van berichtgeving in de media of een signaal van een brancheorganisatie of toezichthouder. Een integriteitsworkshop kan goed dienen als eerste aanzet tot kennisdeling en bewustwording omtrent het thema integriteit. Maar ook kunnen de verder te nemen stappen op het gebied van integriteit op grond van de uitkomsten van een workshop worden bepaald. Hierop dient dan vervolgens wel verder gebouwd te worden om aan de hand van de juiste interventies het integriteitsklimaat van de organisatie verder te ontwikkelen.
 

Integriteitsklimaatontwikkeling

Een goede integriteitsworkshop heeft twee doelen: (i) informeren en (ii) discussiëren. Het eerste kerndoel ligt voor de hand; het informeren over het belang en de noodzaak van integriteit kan niet vaak genoeg benadrukt worden. Het tweede kerndoel is echter minder voor de hand liggend, maar cruciaal voor een effectieve opvolging op de betreffende workshop. Immers door het thema bespreekbaar te maken en voor medewerkers de ruimte te creëren om openlijk over vragen en onzekerheden te praten, kan veel van elkaar geleerd worden, wat een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het juiste integriteitsklimaat.

Op deze manier wordt het thema integriteit bovendien minder abstract en beladen, waardoor een vertrekpunt wordt gecreëerd om andere integriteitinterventies binnen de organisatie te introduceren.

Daarbij komt dat (zware) integriteitsschendingen, zoals fraude- en omkoping, zich niet van de ene op de andere dag manifesteren. De praktijk leert namelijk dat doorgaans sprake is van een hellend vlak, waardoor een medewerker steeds verder afglijdt en uiteindelijk geen weg meer terugziet. Wat bijvoorbeeld begint bij het aannemen van een taart ter gelegenheid van een verjaardag, kan eindigen met het deelnemen aan een luxe zakenreis. De medewerker moet tijdig zelf mogelijke integriteitsrisico’s in zijn werk kunnen signaleren en daarbij de juiste afweging kunnen maken. Met andere woorden: Integriteit is professionaliteit en andersom.

 

Naar verdere professionalisering

De interventies die op de workshop volgen dienen zorgvuldig gekozen te worden. Waarbij binnen de ene afdeling een behoefte bestaat aan duidelijkheid omtrent integriteitsrichtlijnen, kan er binnen een andere afdeling juist een behoefte zijn aan een meer open communicatie. Zodoende dienen de interventies per afdeling of functie afzonderlijk te worden bepaald. Door integriteit als een vaardigheid te beschouwen, kan het thema integriteit bijvoorbeeld een vast onderdeel worden tijdens de functionerings- en beoordelingsgesprekken.
Bovenstaande ontwikkelingen zijn niet van de ene op de andere dag uit te voeren. Integriteitsmanagement vergt dan ook een integrale aanpak, met interventies die erop gericht zijn om de integriteit van de organisatie en haar medewerkers stap voor stap te ontwikkelen en te waarborgen.
Uit oogpunt van kostenbesparing pogen veel organisaties om op eigen initiatief aan de slag te gaan met integriteit. Ondanks dit goede voornemen, stranden dergelijke initiatieven veelal voortijdig. Het efficiënt en effectief vormgeven van integriteitsmanagement vergt nu eenmaal de juiste kennis, voorbereiding en niet te vergeten de juiste tools. De ontwikkeling van de diverse multimedia maakt het namelijk mogelijk om kennisdeling op nieuwe, aantrekkelijke en flexibele manieren vorm te geven. Hierbij kan gedacht worden aan het inzetten van apps om de bewustwording van medewerkers te vergroten. Door het inzetten van dergelijke online hulpmiddelen wordt het werken aan integriteitsmanagent niet alleen aantrekkelijker, maar is het ook niet langer tijd en plaats afhankelijk. Aangezien steeds meer wordt gevraagd van medewerkers sluit de inzet van deze multimedia goed aan bij de targets en ambities van professionele organisaties, zowel in de publieke als de semipublieke sector.
 

Meer informatie

Ben je naar aanleiding van bovenstaande geïnteresseerd geraakt in hoe wij uw organisatie kunnen ondersteunen bij het organiseren van integriteitsmanagement, dan kunt u contact opnemen met Michel du Bois van Deloitte Risk Advisory. Hij is gespecialiseerd in compliance en integriteit binnen de semi publieke sector en het informeren over en het implementeren van gedegen integriteitsmanagement.

Ook kunt u tijdens een van onze inhouse trainingen kennis opdoen rondom integriteitsmanagement in de praktijk. Inschrijven hiervoor kan via Deloitte Academy.

Vond u dit nuttig?