Opinie

Privacy belangrijker onderdeel van maatschappelijk bewustzijn

NPO3-programmering in het teken van privacy

Van 17 t/m 29 oktober besteedt NPO3 bijzondere aandacht aan privacy. De zender zwengelt hiermee de discussie aan over een onderwerp dat in toenemende mate een rol speelt in onze samenleving. Dit onderwerp zal de komende tijd een hot topic blijven door voortdurende technologische ontwikkelingen, maar ook door de invoering van de General Data Protection Regulation (GDPR).

Annika Sponselee & Niels Aafjes - 27 Oktober 2016

Privacyweken NPO3

De privacyweken bij NPO3 zijn in volle gang. De programmering op de zender bestaat van 17 t/m 29 oktober voor een groot deel uit programma’s, documentaires en colleges over privacy. Een feest voor de privacy professional en een mooi initiatief om de discussie over dit onderwerp onder een groter publiek aan te zwengelen.

Het begrip privacy speelt de laatste jaren in toenemende mate een rol in onze samenleving. Privacy is een relatief jong begrip dat voor het eerst opgebracht werd door de advocaten Warren en Brandeis toen nieuw technologisch vernuft, zoals afluisterapparatuur en telelenzen, voor het eerst in gebruik werden genomen.

Kansen en risico's van technologische ontwikkelingen

De telelenzen en afluisterapparatuur waar Warren en Brandeis zich aan het einde van de 19e eeuw zorgen om maakten, vallen in het niet bij wat er tegenwoordig allemaal mogelijk is. Met de beschikbare data en online volgsystemen kunnen we niet alleen een kijkje nemen in het privéleven van mensen, maar kunnen we ook voorspellingen maken van hun gedrag. Dit biedt kansen voor organisaties die steeds meer data-georiënteerd werken, maar brengt ook risico’s voor burgers met zich mee. Om de discussie over de volle breedte te kunnen voeren is het van belang dat mensen zich bewust zijn van deze kansen en risico’s. De weken waarin aandacht wordt besteed aan privacy kunnen alleen maar bijdragen aan deze bewustwording. 

Privacy als hot topic

Dat NPO3 besluit haar programmering twee weken lang in het teken van privacy te stellen is niet verwonderlijk. Het onderwerp leeft en niet in de laatste plaats omdat privacy voortdurend in het nieuws is. Soms positief, bijvoorbeeld wanneer een privacy-vriendelijk sensorsysteem voor stroomverbruik geïntroduceerd wordt en soms negatief, wanneer er door een gat in de beveiliging persoonsgegevens op straat komen te liggen.

Ook juridisch gezien gebeurt er veel op het gebied van privacy. Nog maar een jaar geleden werd het Safe Harbour akkoord tussen Europa en de VS door het Europese Hof van Justitie ongeldig verklaard, waardoor doorgifte van persoonsgegevens op grond van dat akkoord niet meer toegestaan is. Het akkoord dat Safe Harbour moet vervangen, het EU-US Privacy Shield ligt ook onder vuur. In eigen land veranderde er ook het een en ander. Sinds begin 2016 geldt de meldplicht datalekken die bedrijven en organisaties verplicht melding te maken wanneer persoonsgegevens gelekt zijn. De boetebevoegdheid van de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, werd gelijktijdig uitgebreid, waardoor boetes tot ruim € 800.000 of 10% van de jaaromzet opgelegd kunnen worden.

General Data Protection Regulation (GDPR)

De grootste verandering moet echter nog komen. In Europa werd men het dit voorjaar eens over de General Data Protection Regulation (GDPR), oftewel de Algemene Privacy Verordening die onze huidige wetgeving op het gebied van privacy in 2018 zal vervangen. Deze verordening heeft rechtstreekse werking en brengt nogal wat veranderingen en to do’s voor bedrijven en organisaties met zich mee. Zo is de verordening van toepassing op alle actoren die zich richten op datasubjecten in de EU, ook wanneer zij hier zelf niet gevestigd zijn. Boetes worden aanzienlijk hoger. Bedrijven en organisaties moeten kunnen aantonen dat zij in overeenstemming met de verordening gegevens verwerken en de meldplicht om datalekken binnen 72 uur te melden geldt Europa breed. En dat is nog maar een greep uit hetgeen eraan zit te komen. Tegelijkertijd brengt de GDPR ook meer duidelijkheid. Zo zijn de definities ten opzichte van de richtlijn aangescherpt en door de introductie van de one-stop-shop hoeven bedrijven met verschillende vestigingen binnen de EU, voortaan nog maar rekening te houden met één toezichthouder.

Meer weten over Privacy

Vorige week berichtte Computable dat 97% van de bedrijven niet klaar is voor de verordening. Dat is zonde, want de GDPR biedt juist ook kansen voor bedrijven om zich positief te onderscheiden. Wil je hier meer over weten? Hou dan onze website in de gaten of neem contact met ons op via onderstaande contactgegevens. 

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen