Outsourcing in 2017

Article

Outsourcing in 2017

Van kostenreductie naar waardecreatie

De markt voor outsourcingsservices zal zich sterk blijven ontwikkelen. Bianca den Elsen, Partner Global Business Services, en Michiel Bom, Senior Manager, geven hun visie op de uitkomsten van Deloitte's Global Outsourcing Survey en kijken naar de toekomst van outsourcing.

Global Outsourcing Survey

In 2016 verscheen Deloitte's 2016 Global Outsourcing Survey. Met net als in de voorgaande jaren weer opmerkelijke resultaten, zoals een grote kwaliteitsverbetering door beter management en een verschuiving naar innovatie, maar ook de waarde creatie door outsourcing. Er zijn significant minder zorgen bij bedrijven omtrent outsourcing. Dit geldt vooral om zorgen over de kwaliteit; deze zijn met 28 procentpunten sterk gedaald naar 20 procent. Kostenreductie blijft een belangrijke drijfveer voor outsourcing, echter sterk management van dienstverleners, robotics en cognitieve procesautomatisering (RPA) en ook outsourcing als enabler voor M&A-activiteiten worden steeds belangrijker.

Global outsourcing in 2017

Verschuivende focus

Het eerste dat opvalt binnen de trends is de verschuivende focus van dienstverleners en hun klanten. Besparingen blijven de grootste drijfveer voor outsourcing, maar innovatiekracht en automatiseringscapaciteit worden steeds belangrijker. 85 proces van de klanten geeft aan dat innovatiekracht en technologische ontwikkelingen sterk van invloed zullen zijn op de kosten en kwaliteit van outsourcingsdiensten. Dienstverleners investeren bijvoorbeeld steeds vaker in RPA (het automatiseren van bepaalde administratieve processen), waardoor ze niet alleen nog meer besparen op arbeidskosten, maar ook hun kwaliteit drastisch kunnen verbeteren. Deze technologische ontwikkeling is vooral toepasbaar op simpele en repetitieve taken. Een robot maakt nu eenmaal geen fouten, is altijd aanwezig en hoeft zich niet aan vastgestelde werktijden te houden. Er is nog veel ruimte om RPA in outsourcingscontracten te implementeren: slechts 13 procent geeft aan hier nu al gebruik van te maken.

Analytics en big data

Analysetools, en dan vooral predictieve analytics, zijn eveneens in opkomst. Op basis van historische data kunnen goede voorspellingen worden gedaan. Vandaar dat big data en daaraan gepaarde data-analytics en business intelligence sterk in de schijnwerper staan bij bedrijven. De uitkomsten van zulke analyses bieden inzicht in hoe processen kunnen worden geoptimaliseerd. Met beter inzicht in deze data kunnen dienstverleners meer waarde bieden en maatwerk leveren. Hoewel bedrijven actief zoeken naar innovaties  via hun outsourcingrelaties, blijkt dat velen (65) procent niet actief de waarde meten die hierdoor wordt gecreëerd. Zij vinden het lastig om deze waarde te definiëren en te verbeteren. Dit zijn juist zeer belangrijke zaken waarme je sturing kunt geven. Zo maak je het mogelijk om je als bedrijf te ontwikkelen en de dienstverlener te testen. Dit is vooral belangrijk vanwege de langdurige relaties die bedrijven aangaan met de dienstverleners.

Lees het volledige artikel over Deloitte's Global Outsourcing Survey in het OM Magazine, dat in februari is verschenen.

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen