Article

De volgende generatie leiders van familiebedrijven

Presteren in een disruptieve omgeving

Familiebedrijven moeten zichzelf blijven uitdagen in een disruptieve omgeving en daarin is een belangrijke rol weggelegd voor de volgende generatie. De wereldwijde economie verandert door de exponentiële veranderingssnelheid in de digitale infrastructuur razendsnel en fundamenteel.

Familiebedrijven

Als het gaat om verandering en disruptie, hebben familiebedrijven te kampen met hele andere uitdagingen dan niet-familiebedrijven.

Familiebedrijven kunnen vooral profiteren van hun onafhankelijkheid. Hun snelle en wendbare structuren, en vooral ook de autonomie die voortkomt uit hoe het bedrijf is gefinancierd, zorgen ervoor dat ze zich snel kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Een groot voordeel in tijden van disruptie.

Aan de andere kant zullen familiebedrijven ook manieren moeten vinden om om te gaan met hun zwakke punten. Zo is vaak in beperktere mate beschikking over financiering en middelen.

Next generation family businesses: Leading a family business in a disruptive environment

Disruptie

De volgende generatie leiders van familiebedrijven zegt goed voorbereid te zijn om te kunnen anticiperen op disruptie. Uit de survey en gesprekken blijkt dat ze een duidelijk beeld hebben van de richting waarin hun industrie zich beweegt en dat zij de aard van ontwrichtende veranderingen in de markt en hun bedrijf goed begrijpen. Wel geeft slechts 39% van de ondervraagden aan dat hun directie de juiste vaardigheden heeft om goed te kunnen presteren in tijden van disruptie.

De grootste uitdagingen zijn intern en niet extern van aard, zo worden veranderingen in relaties binnen de familie en opvolging vaker genoemd dan disruptie van de markt. Zij raken namelijk niet alleen het bedrijf maar ook het ‘familiesysteem’.

Niettemin verwacht zo’n 47% van de ondervraagden dat ze in de komende 2 à 3 jaar te maken krijgen met disruptie van de markt. Ongeveer een kwart verwacht marktaandeel te verliezen aan nieuwkomers. 

NextGen Survey animation video

Did you find this useful?