Dienst

Corporate and Competitive Strategy

Pursuing the right objectives

Maatschappelijke, technologische en economische ontwikkelingen maken dat uw organisatie doorlopend moet kiezen waar en waarvoor zij haar middelen inzet. Zo liggen veel groeimarkten buiten Europa, terwijl in Europa veel organisaties en consumenten een sterke focus hebben op ’value for money’.

Nieuwe, disruptieve technologische ontwikkelingen kunnen daarnaast traditionele markten in hun voortbestaan bedreigen maar juist ook ongekende kansen bieden.

Al deze ontwikkelingen leiden tot meer onzekerheid, maar ook tot nieuwe kansen. Deloitte helpt u dan ook met strategische vragen als:

 • Waar en hoe kan ik het beste groeien?
 • Wat is de beste samenstelling van mijn portfolio?
 • Wat moet ik in mijn huidige business anders doen om succesvoller te zijn?
 • Kan ik dit op eigen kracht verwezenlijken of moet ik hiervoor overnames doen?
 • Welke investeringen en competenties zijn noodzakelijk?
 • Wat betekent dit voor mijn organisatie?Hoe Deloitte u helpt

Het beantwoorden van deze vragen vereist het maken van keuzes. Keuzes ten aanzien van producten en klanten en de manier waarop u deze bedient. Hoe u zich onderscheidt van de concurrentie en voor welke kernwaarden u staat. Deze keuzes bepalen uw visie: de gewenste positie over drie tot vijf jaar. De strategie geeft vervolgens weer hoe u daar moet komen.

Bij het ontwikkelen van een nieuwe strategie beantwoorden wij met u de volgende vragen:

 • Waar staan we nu?
 • Wat gebeurt er?
 • Waarom gebeurt dit?
 • Wat betekent dit voor ons?
 • Waar willen we over drie tot vijf jaar staan?
 • Wat gaan we doen? Wat gaan we dus niet doen?
 • Hoe gaan we dit realiseren?

Hiervoor verzamelt en analyseert Deloitte externe en interne gegevens via desk research, interviews en het internationale Deloitte netwerk. We nemen uw organisatie mee in het proces van analyse en besluitvorming, waardoor we een goed onderbouwde en gedragen strategie kunnen formuleren. Inclusief een langetermijnvisie, de daarbij passende strategische initiatieven en de financiële implicaties.Wat het u oplevert

Wij zorgen dat uw organisatie een heldere visie krijgt op de toekomst, die organisatiebreed wordt gedragen. Deze visie is gebaseerd op scherpe analyses en nieuwe inzichten, afgestemd in sessies met uw medewerkers. Wij richten ons niet op het schrijven van lijvige rapporten. Het gaat er om dat uw organisatie de gekozen strategie begrijpt en instemt met de onderliggende inzichten. Zodat u zich echt kunt gaan richten op het realiseren van groei.

Corporate and Competitive Strategy

Contact

Vincent Oomes

Vincent Oomes

Partner

Ik ben partner in onze Strategy & Operations praktijk, gespecialiseerd in corporate, competitive and M&A strategie. Ik werk sinds 1997 bij Deloitte en ben partner sinds 2000. Voorbeelden van mijn proj... Meer