Dienst

Cost Management

Inzicht in winstgevendheid

Opbrengsten staan onder druk, waardoor er meer aandacht is voor de hoogte en de allocatie van de kosten aan producten. Goed inzicht in de kosten is een randvoorwaarde voor inzicht in de winstgevendheid en de mogelijkheden voor winstgevende groei. Omdat de focus van het management vaak vooral ligt op de opbrengsten en op nieuwe producten, zijn veel organisaties zich nog onvoldoende bewust van de noodzaak tot een juiste kostenanalyse.

Het is een uitdaging om kosten naar juist die dimensies te alloceren, waar uw organisatie op wil sturen en om bruikbare interne kostprijzen te ontwikkelen. De consistentie van het totale model is hierbij van groot belang.Hoe Deloitte u helpt

Onze aanpak is maatwerk. We beginnen met een KostenKompas project in maximaal 100 dagen. In de eerste fase brengen wij samen met uw meest betrokken medewerkers in kaart welke producten, diensten en andere entiteiten er zijn en welke relevant zijn voor allocatie. Dit zorgt voor de échte bedrijfsspecifieke informatie en benamingen, herkenbaarheid en draagvlak. Deze informatie nemen we in fase twee als uitgangspunt voor het ontwerp van het kostenmodel en van de managementrapportages die we in fase vier opleveren. Vervolgens bepalen we in fase drie via workshops een beperkt aantal verdeelsleutels. Deze gaan we in de vierde fase, de modelleringfase, zo structuren dat betrouwbare data worden opgehaald met deze verdeelsleutels en kostprijzen van de verschillende entiteiten kunnen worden berekend. Daarbij worden de eerste feitelijke op het management toegespitste rapportages opgeleverd.

Onze KostenKompas aanpak biedt de mogelijkheid tot geavanceerd gebruik van softwaretools en een methodiek die is gericht op hoofdlijnen en eenvoud. Wij bereiken dit door actief als projectleiding de betrokkenen uit uw organisatie te overtuigen van een simpel, transparant en relevant kostenmodel. Alleen dan wordt het daadwerkelijk gebruikt en blijft het ook op de langere termijn begrijpelijk en onderhoudbaar. Vervolgens ondersteunen wij u ook graag om deze nieuwe kostprijsinformatie direct actief te gebruiken. Wij stellen bijvoorbeeld een nieuw tarievenboek op voor interne transacties, komen met voorstellen voor kostenreductie, of ondersteunen bij investeringsbeslissingen en bij de evaluatie van verkoopprijzen.Wat het u oplevert

Met cost management en kostendoorbelasting kunt u de kosten en opbrengsten van de verschillende producten, distributiekanalen, klanten en markten en bedrijfsonderdelen inzichtelijk maken. De aanpak van Deloitte biedt op een snelle en eenduidige wijze transparantie. Zo kunt u de juiste investeringsbeslissingen nemen en mensen en middelen effectief inzetten. Hiervoor moet u weten hoeveel kosten u daadwerkelijk aan bepaalde entiteiten kan toerekenen, maar ook in hoeverre u deze kunt beïnvloeden.

Cost Management

Contact

Leon Pieters

Leon Pieters

Global Sector Leader, Consumer Products

Leon Pieters is Partner at Deloitte Consulting and Is the Global Consumer Products Sector Leader for Deloitte. Leon has a background in Supply Chain Strategy and primarily works in the Consumer Busine... Meer