Dienst

Integrated Performance Management

Sturen op waardecreatie

Meten is weten. De opbrengsten staan onder druk en de groei kalft af, terwijl de kosten blijven stijgen. Inzicht in de winstgevendheid en strakke sturing op budgetten zijn noodzakelijk. Stakeholders eisen steeds meer transparantie van uw organisatie. Bijvoorbeeld in de vorm van een maatschappelijk jaarverslag, maar ook in gedetailleerde toelichtingen op de cijfers.

Wet- en regelgeving veranderen voortdurend. Dit stelt hoge eisen aan de transparantie en controleerbaarheid van de informatievoorziening. De overheid heeft het toezicht op de financiële positie en de maatschappelijke taken van organisaties sterk verscherpt en verbreed. Daardoor moet uw organisatie ook risicomanagement integreren in de performance management cyclus. En dan zijn er nog de snel veranderende marktomstandigheden, waardoor CFO’s scenarioplanning moeten inzetten om prognoses te kunnen maken van de verschillende omstandigheden.

 

Hoe Deloitte u helpt

Deloitte’s Integrated Performance Management helpt u bij het plannen van uw strategie en het direct omzetten daarvan in concrete acties. Onze aanpak, gebaseerd op de klassieke Deming cyclus, omvat alle aspecten van prestatiemanagement. De aanpak bestaat uit de volgende fasen:

  • De plan- en targetfase: het vertalen van de strategie in doelen op verschillende niveaus binnen de organisatie (opgenomen in businessplannen) en in concrete KPI’s, die het uitgangspunt vormen voor de planning en budgettering van uw organisatie.
  • De meet- en evaluatiefase: het meten, rapporteren en analyseren van de prestaties van uw organisatie op basis van de gedefinieerde KPI’s.
  • De interventie- en bijsturingsfase: het voorspellen van de prestaties van uw organisatie en het treffen van maatregelen om bij te sturen.

Hiermee blijft de focus gericht op de essentiële strategische stuurvariabelen en wordt gewaarborgd dat de managementrapportages aansluiten bij uw strategische doelen en verantwoordelijkheden.

 

Wat het u oplevert

Deloitte biedt u een integrale aanpak. Wij zorgen niet alleen voor verbeterde processen en rapportages, maar besteden ook aandacht aan zachte factoren en het ontwikkelen van de competenties van uw medewerkers. Met onze IPM-methode kunt u actief sturen op het realiseren van uw strategie, efficiënter werken, waarde creëren voor uw stakeholders en beter anticiperen op ontwikkelingen in de markt. Met als resultaat: groei van uw onderneming.

Integrated Performance Management

Contact

Leon Pieters

Leon Pieters

Global Sector Leader, Consumer Products

Leon Pieters is Partner at Deloitte Consulting and Is the Global Consumer Products Sector Leader for Deloitte. Leon has a background in Supply Chain Strategy and primarily works in the Consumer Busine... Meer