Belastingplan - Overzicht maatregelen omzetbelasting en accijns

Article

Overzicht maatregelen omzetbelasting en accijns

Belastingplan 2024 - Prinsjesdag

Hierbij een overzicht van de in het Belastingplan voorgestelde maatregelen met betrekking tot omzetbelasting en accijns.

19 september 2023

Overzicht maatregelen omzetbelasting en accijns

Terug naar overzicht Belastingplan

English version

Afschaffing verlaagd btw-tarief op agrarische goederen

In het kader van de evaluatie van de btw-verlaagde tarieven ter vereenvoudiging van het belastingstelsel, stelt het kabinet voor om per 1 januari 2025 het verlaagde btw-tarief op agrarische goederen af te schaffen. Op grond van de huidige btw-wetgeving zijn leveringen van bepaalde agrarische goederen belast tegen een verlaagd tarief, zoals peulvruchten en granen die niet voor menselijke consumptie zijn bestemd, pootgoed, vee, beetwortelen, land- en tuinbouwzaden, rondhout, stro, veevoeders, vlas en wol, zowel ruw en ongewassen. Nu de landbouwregeling in de btw per 1 januari 2018 is afgeschaft en de agrarische ondernemers niet langer vrijgesteld van btw zijn, is er niet langer de noodzaak om het verlaagde btw-tarief van toepassing te laten zijn op deze agrarische goederen. Omdat agrarische ondernemers geen recht op aftrek van voorbelasting hadden, zorgde een verlaagd btw-tarief op de goederen die zij inkochten voor hun productie tot een relatief minder hoge voordruk. Hiermee komt bijvoorbeeld een eind aan het onderscheid waarbij voer voor cavia’s anders wordt belast dan het voer voor konijnen. Eveneens per 1 januari 2025 zal – door middel van een nota van wijziging op het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2024 – de toepassing van het verlaagde tarief voor de opfok van dieren en het kweken van planten worden afgeschaft. De voorgestelde codificatie in de wet van wat per besluit was goedgekeurd zal geen doorgang vinden.

Webcast Tax Plan

Corina van Lindonk, Aart Nolten and Eddo Hageman discussed Tax Plan 2024.

View (in Dutch)

Wijzigingen accijns

De accijnstarieven voor alcoholhoudende dranken worden verhoogd op basis van de tabelcorrectiefactor voor inflatie. Tevens wordt de accijns op diesel vervangende stookolie verhoogd om het gebruik ervan te beperken en een gelijk speelveld te creëren. Ook de tabaksaccijns wordt verhoogd.

Did you find this useful?