Afhandeling bezwaren privégebruik auto nader toegelicht | Deloitte Nederland

Article

Afhandeling bezwaren privegebruik auto nader toegelicht

Staatssecretaris licht afhandeling bezwaren privégebruik auto na aanlevering statistische gegevens nader toe

30 mei 2018

In 2017 hebben wij u enkele malen geïnformeerd over de stand van zaken omtrent de proefprocedures over de per 1 juli 2011 ingevoerde regeling voor btw-heffing over privégebruik van de auto van de zaak.

Op 1 juni 2017 verscheen naar aanleiding van de arresten van de Hoge Raad van 21 april 2017 de collectieve uitspraak op bezwaar in de Staatscourant. In de collectieve uitspraak op bezwaar verklaart de inspecteur de bezwaren ongegrond. Echter, indien in het bezwaarschrift (impliciet) aan de orde is gesteld dat de forfaitaire regeling leidt tot een te hoge btw-heffing over het privégebruik zijn de bezwaren op dit punt gegrond. Ondernemers hadden tot 15 juli 2017 de tijd om hun bezwaarschiften nader te motiveren en gegevens aan te leveren op basis waarvan kan worden vastgesteld welk deel van de uitgaven voor de auto van de zaak is toe te rekenen aan het privégebruik.

De staatssecretaris van Financiën is op verzoek van de Tweede Kamer in een brief ingegaan op de gevallen waarin een nadere motivering is ingediend. Hij legt uit dat de Belastingdienst de bezwaren met inbegrip van de nadere motiveringen en gegevens heeft afgehandeld conform het ‘Memo Draaiboek inhoudelijke behandeling Opgaaf aanvullende gegevens privégebruik auto btw’ (zie link).

De Tweede Kamer bepaalt op 24 mei 2018 of haar belangstelling voor deze zaak hiermee bevredigd is, of dat er bij een andere gelegenheid nader op zal worden ingegaan.

B2Wekelijks Nieuwsbrief

Ontvang de laatste artikelen
Vond u dit nuttig?