Titel - Title

Article

Aftrek exploitant park niet beperkt door niet-economische activiteiten

De exploitant van een park verricht diverse activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en natuur al dan niet gratis. Bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant is in geschil of de exploitant ook niet-economische activiteiten verricht, die leiden tot een beperking van de aftrekbare voorbelasting.

27 januari 2017

De Rechtbank oordeelde op 25 november 2016, verwijzend naar onder meer het Sveda-arrest van het Hof van Justitie, dat sprake is van de exploitatie van het park als één geheel, zodat sprake is van uitsluitend economische activiteiten. De exploitant verricht namelijk één totaalpakket aan activiteiten dat erop is gericht zoveel mogelijk bezoekers aan te trekken om daarmee voldoende inkomsten te genereren voor het herstel, de instandhouding en het onderhoud van het park en voor haar activiteiten. De gratis activiteiten hadden dus geen invloed op het aftrekrecht van de exploitant.

Indien u (deels) gratis activiteiten verricht en/of uw activiteiten (deels) worden gesubsidieerd dan kunt u – samen met uw adviseur – nagaan of u wellicht meer btw in aftrek kunt brengen dan u op dit moment doet.

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen