Article

Aftrek voorbelasting ook achteraf nog mogelijk na functiewijziging

Het Hof van Justitie is gevraagd zich uit te spreken over de vraag of een aftrek van voorbelasting achteraf mogelijk blijft wanneer de belastingplichtige het goed op het tijdstip van verwerving niet uitdrukkelijk heeft bestemd voor zijn onderneming, omdat het latere gebruik ervan op dat tijdstip nog niet concreet te voorzien viel. In haar conclusie van 19 april jl. heeft Advocaat-generaal Kokott bepaald dat dit mogelijk is.

3 mei 2018

Het geschil heeft betrekking op de vraag of de Poolse gemeente Ryjewo de voorbelasting over haar investeringsuitgaven achteraf pro rata in aftrek mag brengen. De gemeente heeft een dorpshuis laten bouwen dat in eerste instantie voor overheidsdoeleinden wordt gebruikt. Alhoewel de gemeente ten tijde van de bouw geregistreerd staat als btw-plichtige brengt zij de voorbelasting niet in aftrek, omdat het dorpshuis niet voor belastbare handelingen wordt gebruikt. Vier jaar na de bouw wijzigt de aard van het gebruik aldus dat de gemeente het dorpshuis voortaan ook voor belastbare handelingen gebruikt. De gemeente is van mening dat zij alsnog recht heeft op pro rata aftrek van voorbelasting over de bouwfacturen.

A-G Kokott concludeert dat de gemeente alsnog recht heeft op aftrek van de voorbelasting. Volgens de A-G bestaat er namelijk ook recht op aftrek van de voorbelasting wanneer het vervaardigde of verworven investeringsgoed aanvankelijk wordt gebruikt voor doeleinden die niet aan de btw-heffing zijn onderworpen, maar de aard van het gebruik van het investeringsgoed later wordt gewijzigd en het voortaan ook voor belastbare handelingen wordt gebruikt. De A-G merkt verder nog op dat niet van belang is dat het investeringsgoed zowel voor belastbare als niet-belastbare handelingen wordt gebruikt.

Dit betreft pas een conclusie. Wij raden u echter aan, eventueel in overleg met uw adviseur, na te gaan wat deze conclusie voor uw positie inhoudt mocht het Hof van Justitie de conclusie van de A-G volgen.

Vond u dit nuttig?