Belastingbesparing door een juiste WOZ-waardering

Article

Belastingbesparing door een juiste WOZ-waardering

Laat een te hoge WOZ-waardering geen onnodige druk leggen op uw rendement!

De stijgende trend van de afgelopen jaren zet door, de WOZ-waarden zullen in 2022 ook weer gaan stijgen. De stijgende WOZ-waarden en hogere tarieven van de (gemeentelijke) belastingen en heffingen resulteren in hogere lasten. Uw vastgoed wordt steeds zwaarder belast en daarom is het van belang om kritisch naar de WOZ-waarden te kijken. Een te hoge WOZ-waarde kan ervoor zorgen dat er onnodig veel belasting wordt betaald. In beginsel ontvangt u in februari de WOZ-beschikking(en). Het is van belang dat u binnen 6 weken na datum van de beschikking bezwaar maakt.

WOZ-manager

Binnen Deloitte hebben wij de WOZ-manager ontwikkeld. Dit is een geautomatiseerd systeem dat snel en betrouwbaar inzicht geeft in de WOZ-waarde van uw woningportefeuille, op basis van een database van markttransacties.

COVID-19

Indien u van mening bent dat COVID-19 invloed heeft gehad op het gebruik van uw vastgoed kan dit mogelijk ook gevolgen hebben voor de hoogte van de WOZ-waarde.

Opkoopbescherming

Steeds meer gemeenten zijn van plan om opkoopbeschermingen in te voeren voor woningen onder een bepaalde WOZ-waarde, deze woningen mogen niet verhuurd worden. Deze regelgeving leidt tot veel onzekerheid op de woningmarkt voor beleggers en zal ook tot wijzigingen leiden van WOZ-waarden voor een bepaalde groep woningen.

Afschrijvingsbeperking Vpb

In de Vennootschapsbelasting geldt er een beperking voor het afschrijven op gebouwen. Deze beperking houdt in dat er maximaal tot 100% van de WOZ-waarde (van de gebouwen) mag worden afgeschreven, dit wordt ook wel de bodemwaarde genoemd. Indien de bodemwaarde hoger is dan de boekwaarde van het gebouw, dan kunt u voor dit gedeelte niet meer afschrijven. Hoe lager de WOZ-waarde, hoe meer ruimte er is om af te kunnen schrijven.

Energiebelasting

In de praktijk zien wij regelmatig dat er teveel energiebelasting wordt betaald. Een samenstel van WOZ-objecten kan voor grootverbruikers, jaarlijks duizenden euro’s aan energiebelasting besparen als twee of meer WOZ-objecten worden samengevoegd tot één WOZ-object.

Subsidies en investeringsaftrek

Bent u van plan om te investeren, met name op het gebied van renovaties, nieuwbouw en verduurzaming? Dan kunnen onze subsidiespecialisten u hier mogelijk bij helpen. Het voordeel dat hiermee behaald kan worden is in 2022 jaren significant gestegen. Uit ervaring blijkt dat deze mogelijkheden nog vaak over het hoofd worden gezien.

Wat kan Deloitte voor u betekenen?

Laat u bijstaan door ons team van specialisten op het gebied van de WOZ & Milieu. Dit team heeft goede relaties met gemeenten en de Belastingdienst. Daarnaast bestaat ons team uit specialisten op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Ook beschikken wij over innovatieve tools die het proces versnellen. Wij adviseren u graag over de kansen met betrekking tot uw vastgoedportefeuille.

Belastingbesparing door een juiste WOZ-waardering

Voor vragen kunt u terecht bij uw Deloitte adviseur of bij een van de
contactpersonen uit het WOZ & Milieuteam van Deloitte. woz@deloitte.nl

  • Martijn Hoffer, tel: +31 88 288 6097
  • Nathalie Valkenburg-Gunning, tel: +31 88 288 3612
  • Martijn Boonstra, tel: +31 88 288 4246

Did you find this useful?