Titel - Title

Article

Ten onrechte berekende btw niet aftrekbaar

Het Hof van Justitie heeft op 26 april jl. in de zaak Farkas geoordeeld over aftrek van btw in een situatie waarin ten onrechte btw is berekend, omdat de verleggingsregeling van toepassing is.

4 mei 2017

Volgens het Hof van Justitie bestaat er in een dergelijke situatie geen recht op aftrek van btw voor de afnemer, omdat de btw ten onrechte in rekening is gebracht. Normaliter zou de afnemer aan de leverancier/dienstverrichter kunnen verzoeken om teruggaaf van de onverschuldigd betaalde btw. In geval van insolvabiliteit van de leverancier/dienstverrichter, moet de afnemer zijn vordering tot terugbetaling rechtstreeks tot de Belastingdienst kunnen richten. Wij nemen aan dat in dat geval de btw wel door de leverancier/dienstverrichter moet zijn voldaan aan de Belastingdienst.

Ook in Nederlandse situaties bestaat er in beginsel geen recht op aftrek van ten onrechte berekende btw. Wel zien wij in de praktijk dat wanneer u ten onrechte berekende btw in aftrek heeft gebracht, die de leverancier/dienstverrichter heeft voldaan, geen naheffing bij u plaatsvindt.

In verband met het feit dat ten onrechte gefactureerde btw niet voor aftrek in aanmerking komt is het van belang om binnenkomende facturen steeds op hun juistheid te beoordelen. In geval naar uw mening ten onrechte btw is berekend, neem dan contact op met de leverancier/dienstverrichter om een nieuwe factuur op te vragen of voor overleg.

Vond u dit nuttig?