Belastingplan 2018 – Aanscherping definitie geneesmiddelen voor toepassing verlaagd btw-tarief

Article

Belastingplan 2018 - Aanscherping definitie geneesmiddelen voor toepassing verlaagd btw-tarief

Belastingplan 2018 - Prinsjesdag

Het kabinet stelt in het Belastingplan 2018 voor de definitie van geneesmiddelen voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief per 1 januari 2018 aan te scherpen.

20 september 2017

Aanleiding

Het voorstel is opgenomen naar aanleiding van het arrest van 11 november 2016 waarin de Hoge Raad oordeelde dat zonnebrandmiddelen met een UVA- en UVB-filter en fluoridehoudende tandpasta’s aan te merken zijn als geneesmiddelen voor btw-doeleinden en derhalve aan het verlaagde btw-tarief van 6% zijn onderworpen.

Zoals gemeld in onze eerdere alert is tussen 17 juli en 14 augustus 2017 een internetconsultatie gehouden door het Ministerie van Financiën over de aanscherping van de definitie van geneesmiddelen voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief. In het Belastingplan 2018 is deze aanscherping van de definitie van geneesmiddelen echter zonder wijziging opgenomen.

Het voorstel voor de aanscherping wordt gedaan naar aanleiding van de ruime uitleg door de Hoge Raad van het begrip ‘geneesmiddel’ waardoor mogelijk ook andere producten op basis van hun presentatie als geneesmiddel delen in het verlaagde btw-tarief, terwijl ze vanuit het perspectief van de Geneesmiddelenwet dat niet zijn. Het doel van de voorgenomen wetswijziging is om aan de ruime uitleg een einde te maken.

Voorgenomen wetswijziging

Door de aanscherping van de wetgeving zullen producten vanaf 1 januari 2018 alleen onder het verlaagde btw-tarief van 6% vallen, indien voor deze producten een (parallel)handelsvergunning is afgegeven zoals bedoeld in de Geneesmiddelenwet of indien zij daarvan expliciet van zijn vrijgesteld. Producten die op basis van hun presentatie als geneesmiddel thans delen in het verlaagde btw-tarief, terwijl ze vanuit het perspectief van de Geneesmiddelenwet en Europese regelgeving voor cosmetica, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen evident niet als geneesmiddel in het handelsverkeer mogen worden gebracht, zullen vanaf 1 januari 2018 niet meer onder het verlaagde btw-tarief vallen. Voor het overgrote deel van de geneesmiddelen die nu onder het verlaagde btw-tarief vallen heeft deze aanscherping geen gevolgen, aldus het Ministerie van Financiën.

Gevolgen voor de Nederlandse praktijk

De maatregel beoogt ten opzichte van de huidige situatie verduidelijking, rechtszekerheid en eenduidige btw-behandeling van producten als zijnde geneesmiddel te bewerkstelligen. Door de koppeling met de (parallel)handelsvergunning, of expliciete vrijstelling daarvan, zoals bedoeld in de Geneesmiddelenwet, zullen cosmetische, reinigende en verzorgende producten zoals zonnebrandmiddelen en fluoridehoudende tandpasta’s en andere farmaceutische producten die verhandeld worden met een vergunning als medische hulpmiddelen niet (meer) kwalificeren als geneesmiddel voor de btw. Voorbeelden van deze producten zijn sommige (baby)crèmes, mondwater, insectenspray en anti-roos shampoo, sommige middelen tegen aambeien, acne, blaasontsteking, brandend maagzuur, darmkrampjes, diarree, eczeem, hoesten, hoofdluis, kalknagel, keelpijn, littekens, (schimmel)infecties, verkoudheid, verstopte neus en wratten en nierdialyseconcentraten. Op deze producten is vanaf 1 januari 2018 mogelijk het verlaagde btw-tarief niet (meer) van toepassing.

Doordat het een voorstel voor een wetswijziging betreft, kunnen er tijdens de parlementaire behandeling nog wijzigingen plaatsvinden. Daardoor is het nog onzeker wat het uiteindelijke resultaat zal zijn.

Hierbij merken wij op dat (i) volgens de Hoge Raad het begrip geneesmiddel voor btw-doeleinden uitgelegd dient te worden in overeenstemming met de definitie van het begrip ‘geneesmiddel’ uit de Geneesmiddelenrichtlijn, met inbegrip van een ruime uitleg van het aandieningscriterium op basis van Europese jurisprudentie en (ii) een eerdere poging tot wetswijziging niet is geslaagd.

Verkopers van ‘geneesmiddelen’ dienen de ontwikkelingen hieromtrent op de voet te volgen, zodat eventuele aanpassingen tijdig verwerkt kunnen worden in de financiële administratie.

Prinsjesdag 2017 - Webcast

De dag na Prinsjesdag, op woensdag 20 september 2017, publiceerde Deloitte belastingadviseurs een webcast over de nieuwe wetsvoorstellen. Bekijk hier de uitzending: Prinsjesdag 2017 webcast.

Deloitte Update Café

Driemaal per jaar organiseert Deloitte verspreid over het land Deloitte Update Cafés: bijeenkomsten waarin u in een aangename setting met volop netwerkmogelijkheden door Deloitte-experts wordt bijgepraat over actuele ontwikkelingen binnen uw vakgebied. 

Onderwerpen die onlangs werden behandeld zijn onder meer: cyber security, financiële verslaglegging, wijzigingen in fiscale wetgeving, risk & reputation, management reporting, trends en ontwikkelingen in de Mid Market, toegepaste data analytics.
De Deloitte Update Cafés vergen slechts weinig tijd, de meeste bestaan uit twee presentaties van elk een uur.

U vindt Deloitte Update Cafés in de (omgeving van) Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Breda, Eindhoven, Maastricht, Groningen/Leeuwarden, Utrecht en Zwolle. Meer over Deloitte Update Café.

Vond u dit nuttig?