Belastingplan 2018 – Overzicht maatregelen Europees en internationaal belastingrecht

Article

Overzicht maatregelen Europees en internationaal belastingrecht

Belastingplan 2018 - Prinsjesdag

Hierbij een overzicht van de in het Belastingplan 2018 opgenomen maatregelen op het gebied van Europees en internationaal belastingrecht.

21 december 2017

Overzicht maatregelen Europees en internationaal belastingrecht

English version

Terug naar overzicht Belastingplan 2018

Toegang tot antiwitwasinlichtingen

Op grond van EU-recht dienen belastingautoriteiten met ingang van 1 januari 2018 toegang te krijgen tot zogenoemde antiwitwasrichtlijnen die door financiële instellingen op grond van de Wwft worden vastgelegd. Doel hiervan is om toezicht te kunnen houden op de juistheid en volledigheid van gegevens die in het kader van de Common Reporting Standard (CRS) binnen de Europese Unie worden uitgewisseld.

In dat kader is een wettelijke voorziening getroffen waardoor de belastingdienst toegang krijgt tot het centraal register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden (UBO-register). Indien een instelling de verplichting om toegang te verlenen tot antiwitwasinlichtingen opzettelijk of grofschuldig niet naleeft, kan de inspecteur een boete van maximaal EUR 20.500 opleggen.

Prinsjesdag 2017 - Webcast

De dag na Prinsjesdag, op woensdag 20 september 2017, publiceerde Deloitte belastingadviseurs een webcast over de nieuwe wetsvoorstellen. Bekijk hier de uitzending: Prinsjesdag 2017 webcast.

Deloitte Update Café

Driemaal per jaar organiseert Deloitte verspreid over het land Deloitte Update Cafés: bijeenkomsten waarin u in een aangename setting met volop netwerkmogelijkheden door Deloitte-experts wordt bijgepraat over actuele ontwikkelingen binnen uw vakgebied. 

Onderwerpen die onlangs werden behandeld zijn onder meer: cyber security, financiële verslaglegging, wijzigingen in fiscale wetgeving, risk & reputation, management reporting, trends en ontwikkelingen in de Mid Market, toegepaste data analytics.
De Deloitte Update Cafés vergen slechts weinig tijd, de meeste bestaan uit twee presentaties van elk een uur.

U vindt Deloitte Update Cafés in de (omgeving van) Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Breda, Eindhoven, Maastricht, Groningen/Leeuwarden, Utrecht en Zwolle. Meer over Deloitte Update Café.

Vond u dit nuttig?