Belastingplan 2018 (Prinsjesdag) - Overzicht

Article

Belastingplan 2018 - Overzicht

Belastingplan 2018 - Prinsjesdag

Op 19 september 2017 heeft het kabinet het pakket Belastingplan 2018 bij de Tweede Kamer ingediend.

20 december 2017

English version


De Eerste Kamer heeft op 19 december 2017 ingestemd met alle onderdelen van het pakket Belastingplan 2018. Ook is een wetsvoorstel aangenomen dat voorziet in de geleidelijke afbouw van de zogenoemde Hillen-regeling.


Op 23 november 2017 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het pakket Belastingplan 2018 en de uitfasering van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld. Daarbij zijn wel diverse amendementen aangenomen.


Enkele delen van het op 10 oktober 2017 gepresenteerde regeerakkoord moeten al op 1 januari 2018 in werking treden. Daartoe heeft de regering onlangs een nota van wijziging bij het Belastingplan 2018 ingediend. Daarnaast is een wetsvoorstel ingediend dat voorziet in de geleidelijke afbouw van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (afschaffing Hillenregeling).


Op 10 oktober 2017 hebben VVD, D66, CDA en CU het regeerakkoord gepresenteerd waarin de beleidsvoornemens van het nieuwe kabinet zijn opgenomen. Ook op fiscaal gebied gaat er het nodige veranderen.


Op 19 september 2017 heeft het kabinet het pakket Belastingplan 2018 bij de Tweede Kamer ingediend. Van dit pakket maken de volgende wetsvoorstellen deel uit:

  • Belastingplan 2018
  • Overige fiscale maatregelen 2018
  • Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling
  • Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling

 
De meeste maatregelen treden per 1 januari 2018 in werking. Waar dat anders is, hebben wij dat vermeld. Tijdens de parlementaire behandeling kunnen de wetsvoorstellen overigens nog wijzigen. Hierna zijn de voorgestelde maatregelen per belastingsoort weergegeven.

Peter Kavelaars over het Belastingplan

Webcast

Prinsjesdag 2017 - Webcast

De dag na Prinsjesdag, op woensdag 20 september 2017, publiceerde Deloitte belastingadviseurs een webcast over de nieuwe wetsvoorstellen. Bekijk hier de uitzending: Prinsjesdag 2017 webcast.

Vond u dit nuttig?