Titel

Article

Belastingplan 2018 – resultaten overleg Tweede Kamer

De staatssecretaris van Financiën heeft begin november schriftelijke vragen van de Tweede Kamer beantwoord over onder andere de btw-onderwerpen uit het pakket wetswijzigingen in het Belastingplan 2018.

16 november 2017

Dit zijn de belangrijkste opmerkingen:

  • Aanscherping definitie geneesmiddelen: slechts geregistreerde geneesmiddelen vallen volgens het wetsvoorstel onder het verlaagde btw-tarief. Over die registratie beslist het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. De Staatssecretaris verwacht geen toeloop op de registratie, gezien de zware procedure die daaraan voorafgaat. Ook homeopathische geneesmiddelen kunnen onder het verlaagde tarief vallen. De Staatssecretaris ziet verder geen redenen om de wetswijziging aan te passen.
  • Aanpassing tariefbepalingen btw met betrekking tot zeeschepen: Deze aanpassing heeft met name gevolgen voor de exploitanten van de Waddenveerdiensten waarvoor momenteel een goedkeuring geldt dat deze diensten vrijgesteld zijn onder de voorwaarde dat wordt afgezien van het recht op aftrek van voorbelasting. Deze exploitanten kunnen overwegen geen gebruik te maken van de goedkeuring en over de tickets btw in rekening te brengen. Hierdoor krijgen zij het recht op aftrek van voorbelasting.
  • Verkopers van zeeschepen zullen worden geconfronteerd met de lastige vraag of btw is verschuldigd voor de levering van een schip, aangezien dit afhankelijk is van het gebruik van het schip door de koper. Er is niet voorzien in een verleggingsregeling.
  • Afschaffing van de btw-landbouwregeling: het voornemen om de regeling af te schaffen was in september 2016 al bekend gemaakt in de begroting van het ministerie van Economische Zaken voor 2017. De sector heeft dan ook volgens de Staatssecretaris de tijd gehad om zich hierop voor te bereiden qua inrichting van administratiesystemen. Het kabinet ziet dan ook geen reden de invoering van de belastingplicht voor landbouwers uit te stellen.

Op 16 november wordt de parlementaire behandeling voortgezet. Eind november zal de Tweede Kamer over het Belastingpakket 2018 stemmen. Daarna is de Eerste Kamer aan de beurt.

Wij raden u aan met uw adviseur na te gaan wat de impact van de voorgestelde wijzigingen kan zijn op uw onderneming.

 

Vond u dit nuttig?