Belastingplan 2019 (Prinsjesdag) - Overzicht

Article

Belastingplan 2019 - Overzicht

Belastingplan 2019 - Prinsjesdag

Op 18 september 2018 heeft het kabinet het pakket Belastingplan 2019 bij de Tweede Kamer ingediend.

21 december 2018

English version


De Eerste Kamer heeft op 18 december 2018 ingestemd met alle onderdelen van het pakket Belastingplan 2019. Het kabinet krijgt hiermee groen licht voor een aantal veelbesproken maatregelen.

De Tweede Kamer heeft op 15 november 2018 ingestemd met de wetsvoorstellen die behoren tot het pakket Belastingplan 2019. Wel is een drietal amendementen aangebracht en zijn diverse moties aangenomen.


Het kabinet heeft op 15 oktober 2018 een nieuw pakket maatregelen gepresenteerd met lastenverlichtingen voor het bedrijfsleven, waaronder een verdere verlaging van de vennootschapsbelastingtarieven.


Op 18 september 2018 heeft het kabinet het pakket Belastingplan 2019 bij de Tweede Kamer ingediend. Van dit pakket maken de volgende wetsvoorstellen deel uit:

 • Belastingplan 2019
 • Overige fiscale maatregelen 2019
 • Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019
 • Wet bronbelasting 2020
 • Wet implementatie eerste EU-richtlijn Antibelastingontwijking (ATAD I)
 • Wet implementatie artikel 1 richtlijn elektronische handel
 • Wet modernisering kleineondernemersregeling
 • Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen


Inmiddels zijn deze wetsvoorstellen door het parlement aanvaard. De meeste maatregelen treden per 1 januari 2019 in werking. Waar dat anders is, hebben wij dat vermeld. Hierna zijn de voorgestelde maatregelen per belastingsoort weergegeven.

Webcast Prinsjesdag 2018

Op woensdag 19 september 2018 bespraken Peter Kavelaars en Sandra van Buren de opvallendste punten uit het Belastingplan 2019.

Bekijk de webcast
Behandelschema Pakket Belastingplan 2019
 • Dinsdag 18 september 2018; Prinsjesdag: indiening
 • Woensdag 26 september 2018: Besloten technische briefing door ambtenaren van het ministerie van Financiën
 • Dinsdag 2 oktober 2018: Mogelijkheid tot het houden van een tweede besloten technische briefing door ambtenaren van het ministerie van Financiën
 • Woensdag 10 oktober 2018: inbrengdatum voor het verslag

Herfstreces van vrijdag 19 oktober tot en met maandag 29 oktober 2018

 • Dinsdag 23 oktober 2018: nota naar aanleiding van verslag
 • Maandag 29 oktober 2018: eerste wetgevingsoverleg, eerste termijn Kamer
 • Donderdag 1 november 2018: Schriftelijke beantwoording vragen n.a.v. het eerste wetgevingsoverleg
 • Maandag 5 november 2018: Tweede wetgevingsoverleg, eerste termijn regering en tweede termijn Kamer en regering
 • Dinsdag 13 en woensdag 14 november 2018: plenaire behandeling
 • Donderdag 15 november 2018: Brief beoordeling moties en amendementen
 • Donderdag 15 november 2018: stemmingen
Vond u dit nuttig?