Belastingplan 2020 (Prinsjesdag) - Overzicht

Article

Belastingplan 2020- Overzicht

Belastingplan 2020 - Prinsjesdag

Op 17 september 2019 heeft het kabinet het pakket Belastingplan 2020 bij de Tweede Kamer ingediend.

17 september 2019

English version


Op 17 september 2019 heeft het kabinet het pakket Belastingplan 2020 bij de Tweede Kamer ingediend. Van dit pakket maken de volgende wetsvoorstellen deel uit:

  • Belastingplan 2020
  • Overige fiscale maatregelen 2020
  • Wet fiscale maatregelen klimaatakkoord
  • Wet bronbelasting 2021
  • Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven
  • Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten


De meeste maatregelen treden per 1 januari 2020 in werking. Waar dat anders is, hebben wij dat vermeld. Tijdens de parlementaire behandeling kunnen de wetsvoorstellen overigens nog wijzigen. Hierna zijn de voorgestelde maatregelen per belastingsoort weergegeven.

Webcast Prinsjesdag 2019

Op woensdag 18 september 2019 bespraken Aart Nolten, Corina van Lindonk en Peter Kavelaars de opvallendste punten uit het Belastingplan 2020.

Bekijk de webcast

Bekijk de voorgestelde maatregelen per belastingsoort:

Vennootschaps- en dividendbelasting

Overzicht maatregelen vennootschaps- en dividendbelasting

Omzetbelasting, accijns, verbruiksbelastingen en kansspelbelasting

Overzicht maatregelen omzetbelasting, accijns en assurantiebelasting

Formeel belastingrecht en invordering

Overzicht maatregelen formeel belastingrecht en invordering

Autobelastingen en milieubelastingen

Overzicht maatregelen autobelastingen en milieubelastingen

Overdrachtsbelasting en verhuurderheffing

Overzicht maatregelen overdrachtsbelasting en verhuurderheffing

Parlementair behandelschema

Woensdag 25 september 2019 Besloten technische briefing door ambtenaren van het ministerie van Financiën.
Dinsdag 1 oktober 2019 Mogelijkheid tot het houden van een tweede besloten technische briefing door ambtenaren van het ministerie van Financiën.
Woensdag 9 oktober 2019 Inbrengdatum voor het verslag.
Vrijdag 18 oktober - maandag 28 oktober 2019. Herfstreces
Dinsdag 22 oktober 2019 Nota naar aanleiding van het verslag.
Maandag 28 oktober 2019 Eerste wetgevingsoverleg.
Donderdag 31 oktober 2019 Schriftelijke beantwoording vragen n.a.v. het eerste wetgevingsoverleg.
Maandag 4 november 2019 Tweede wetgevingsoverleg.
Dinsdag 12 en woensdag 13 november 2019 Plenaire behandeling.
Donderdag 14 november 2019 Brief beoordeling moties en amendementen.
Donderdag 14 november 2019 Stemmingen.
Dinsdag 17 december 2019  De Eerste Kamer stemt over het pakket Belastingplan 2020. 

Deloitte Update Café

Voor de komende maanden staat er een reeks Deloitte Update Cafés gepland in het kader van het nieuwe Belastingplan. Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en tevens buitengewoon hoogleraar fiscaal recht en economie aan de University of Curacao, zal de laatste fiscale ontwikkelingen bespreken.

Lees meer

Deloitte Update Café

In een informele sfeer bijgepraat worden? Schrijf je hier in.

Aanmelden
Vond u dit nuttig?