Belastingplan 2021 – Overzicht maatregelen formeel belastingrecht en invordering

Article

Overzicht maatregelen formeel belastingrecht en invordering

Belastingplan 2021 - Prinsjesdag

Hierbij een overzicht van de in het Belastingplan 2021 opgenomen maatregelen op het gebied van formeel belastingrecht en invordering.

15 september 2020

Overzicht maatregelen formeel belastingrecht en invordering

English version

Terug naar overzicht Belastingplan 2021

Verbeteren rechtsbescherming en uitvoerbaarheid toeslagen

Voor het verbeteren van de praktische rechtsbescherming en versterken van de menselijke maat wordt een aantal maatregelen genomen. Zo wordt het op termijn mogelijk om schulden bij inkomensafhankelijke regelingen kwijt te schelden. Daarnaast worden eerdere uitspraken van de Raad van State over het proportioneel vaststellen van de toeslag en het matigen van de terugvordering van een toeslag gecodificeerd. Met deze drie instrumenten zijn medewerkers van Belastingdienst/Toeslagen beter in staat om maatwerk te leveren.

Het kabinet stelt ook voor om mensen nog voor het vaststellen van de definitieve beschikking in de gelegenheid te stellen om hun zienswijze naar voren te brengen. Daarnaast worden er aanvullende waarborgen geïntroduceerd als bescherming van de burger. Medewerkers van Belastingdienst/Toeslagen moeten meer stappen doorlopen met meer controles voordat een toeslag gestopt of een boete opgelegd kan worden.

Ten slotte wordt het partnerbegrip aangepast. Op dit moment blijven gehuwde partners toeslagpartner wanneer een van hen wordt opgenomen in een verzorgings- of verpleeghuis. Dit kan nadelige financiële gevolgen hebben, omdat de achterblijvende partner dan niet meer in aanmerking komt voor bijvoorbeeld kinderopvangtoeslag. Verder wordt een partner straks niet meer meegerekend voor het hele toeslagjaar, maar vanaf de eerste maand nadat het partnerschap is aangegaan.

Elektronisch derdenbeslag door de Belastingdienst

Per 1 januari 2021 is een deurwaarder onder bepaalde omstandigheden verplicht een derdenbeslag elektronisch te leggen. Uit de uitvoeringstoets van de Belastingdienst is gebleken dat de invoering van dit elektronische derdenbeslag voor de Belastingdienst pas op termijn, en in ieder geval niet per 1 januari 2021, haalbaar is. Aangezien in de inwerkingtredingsbepaling van de betreffende wet per vergissing geen rekening is gehouden met een onderscheid naar de verschillende partijen die gebruikmaken van het derdenbeslag, wordt nu in de Invorderingswet 1990 geregeld dat de verplichting tot elektronisch derdenbeslag vooralsnog niet geldt voor de tenuitvoerlegging van een executoriale titel door de Belastingdienst.

Did you find this useful?