Belastingplan 2021 - Overzicht maatregelen omzetbelasting en accijns

Article

Overzicht maatregelen omzetbelasting en accijns

Belastingplan 2021 - Prinsjesdag

Hierbij een overzicht van de in het Belastingplan 2021 voorgestelde maatregelen met betrekking tot omzetbelasting, accijns en assurantiebelasting.

15 september 2020

Overzicht maatregelen omzetbelasting en accijns

English version

Terug naar overzicht Belastingplan 2021

Verdere implementatie btw-richtlijn e-commerce

Per 1 juli 2021 moet Nederland de EU-richtlijn ter vereenvoudiging van de btw-regels voor afstandsverkopen van goederen volledig geïmplementeerd hebben. Deze regels zijn gericht op de modernisering en vereenvoudiging van de heffing en inning van de btw op grensoverschrijdende internetverkopen aan particulieren. Zo verdwijnen de drempels voor de afstandsverkopenregeling. De MOSS-aangifte wordt uitgebreid tot afstandsverkopen binnen de EU en andere diensten die door ondernemingen aan particulieren worden verricht. De daartoe strekkende implementatiewet is in juni 2020 bij de Tweede Kamer ingediend.

Did you find this useful?