Belastingplan 2021 (Prinsjesdag) - Overzicht

Article

Belastingplan 2021- overzicht

Belastingplan 2021 - Prinsjesdag

Op 15 september 2020 heeft het kabinet het pakket Belastingplan 2021 bij de Tweede Kamer ingediend.

17 december 2020

English version


De Eerste Kamer heeft op 15 december 2020 ingestemd met het pakket Belastingplan 2021, met de beperking van de liquidatieverliesregeling in de vennootschapsbelasting en met de invoering van een vliegbelasting. Het kabinet krijgt hiermee groen licht voor een aantal veelbesproken maatregelen.


De Tweede Kamer heeft op 12 november 2020 ingestemd met het pakket Belastingplan 2021, dat op Prinsjesdag was ingediend. Eveneens op 12 november 2020 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat voorziet in een beperking van de stakings- en liquidatieverliesregeling in de vennootschapsbelasting.


Op 5 oktober 2020 zijn twee nota’s van wijziging op het Belastingplan 2021 ingediend. Deze voorzien onder meer in een afdrachtvermindering loonheffing voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen (BIK). Daarnaast worden de verliesverrekeningsregels aangescherpt.


Op 15 september 2020 heeft het kabinet het pakket Belastingplan 2021 bij de Tweede Kamer ingediend. Van dit pakket maken de volgende wetsvoorstellen deel uit:

  • Belastingplan 2021
  • Overige fiscale maatregelen 2021
  • Wet aanpassing box 3
  • Wet differentiatie overdrachtsbelasting
  • Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen
  • Wet CO2-heffing industrie
  • ODE-tarieven 2021 en 2022
  • Eenmalige huurverlaging huurders met lager inkomen


De meeste maatregelen treden per 1 januari 2021 in werking. Waar dat anders is, hebben wij dat vermeld. Gedurende de parlementaire behandeling kunnen de wetsvoorstellen overigens nog wijzigen. Hierna zijn de voorgestelde maatregelen per belastingsoort weergegeven.

Webcast BP 2021

Corina van Lindonk, Aart Nolten en Peter Kavelaars bespreken de opvallendste punten uit het Belastingplan 2021 in 30 minuten.

Kijk hier

Bekijk de maatregelen per belastingsoort:

Vennootschaps- en dividendbelasting

Overzicht maatregelen vennootschapsbelasting

 

Omzetbelasting, accijns en assurantiebelasting

Overzicht maatregelen omzetbelasting, accijns en assurantiebelasting

 

Formeel belastingrecht en invordering

Overzicht maatregelen formeel belastingrecht en invordering

 

Autobelastingen en milieubelastingen

Overzicht maatregelen autobelastingen en milieubelastingen

 

Overdrachtsbelasting en verhuurderheffing

Overzicht maatregelen overdrachtsbelasting en verhuurderheffing

 

Voorlopig parlementair behandelschema (Belastingplan 2022)

Dinsdag 21 september 2021

Prinsjesdag: indiening.

Woensdag 29 september 2021

Besloten technische briefing door ambtenaren van het ministerie van Financiën.

Woensdag 6 oktober 2021

Inbrengdatum voor het verslag.

Dinsdag 19 oktober 2021

Nota naar aanleiding van het verslag.

Maandag 25 oktober 2021

Eerste wetgevingsoverleg.

Donderdag 28 oktober 2021

Schriftelijke beantwoording vragen n.a.v. het eerste wetgevingsoverleg.

Maandag 1 november 2021

Tweede wetgevingsoverleg.

Dinsdag 9 en woensdag 10 november 2021

Plenaire behandeling.

Donderdag 11 november 2021

Brief beoordeling moties en amendementen.

Donderdag 11 november 2021

Stemmingen.

Did you find this useful?