Belastingplan 2021 (Prinsjesdag) - Overzicht

Article

Belastingplan 2021- overzicht

Belastingplan 2021 - Prinsjesdag

Op 15 september 2020 heeft het kabinet het pakket Belastingplan 2021 bij de Tweede Kamer ingediend.

15 september 2020

English version


Op 15 september 2020 heeft het kabinet het pakket Belastingplan 2021 bij de Tweede Kamer ingediend. Van dit pakket maken de volgende wetsvoorstellen deel uit:

  • Belastingplan 2021
  • Overige fiscale maatregelen 2021
  • Wet aanpassing box 3
  • Wet differentiatie overdrachtsbelasting
  • Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen
  • Wet CO2-heffing industrie
  • ODE-tarieven 2021 en 2022
  • Eenmalige huurverlaging huurders met lager inkomen


Daarnaast is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend dat voorziet in beperking van de stakings- en liquidatieverliesregeling in de vennootschapsbelasting.

De meeste maatregelen treden per 1 januari 2021 in werking. Waar dat anders is, hebben wij dat vermeld. Gedurende de parlementaire behandeling kunnen de wetsvoorstellen overigens nog wijzigen. Hierna zijn de voorgestelde maatregelen per belastingsoort weergegeven.

Webcast Prinsjesdag 2020

Op woensdag 16 september 2020 bespraken Aart Nolten, Corina van Lindonk en Peter Kavelaars de opvallendste punten uit het Belastingplan 2021.

Kijk terug

Bekijk de verwachte maatregelen per belastingsoort:

Vennootschaps- en dividendbelasting

Overzicht maatregelen vennootschapsbelasting

 

Loon- en inkomstenbelasting

Overzicht maatregelen loon- en inkomstenbelasting

 

Omzetbelasting, accijns en assurantiebelasting

Overzicht maatregelen omzetbelasting, accijns en assurantiebelasting

 

Formeel belastingrecht en invordering

Overzicht maatregelen formeel belastingrecht en invordering

 

Autobelastingen en milieubelastingen

Overzicht maatregelen autobelastingen en milieubelastingen

 

Overdrachtsbelasting en verhuurderheffing

Overzicht maatregelen overdrachtsbelasting en verhuurderheffing

 

Parlementair behandelschema

Dinsdag 15 september 2020

Prinsjesdag: indiening.

Woensdag 23 september 2020

Besloten technische briefing door ambtenaren van het ministerie van Financiën.

Woensdag 7 oktober 2020

Inbrengdatum voor het verslag.

Dinsdag 20 oktober 2020

Nota naar aanleiding van het verslag.

Maandag 26 oktober 2020

Eerste wetgevingsoverleg.

Donderdag 29 oktober 2020

Schriftelijke beantwoording vragen n.a.v. het eerste wetgevingsoverleg.

Maandag 2 november 2020

Tweede wetgevingsoverleg.

Dinsdag 10 en woensdag 11 november 2020

Plenaire behandeling.

Donderdag 12 november 2020

Brief beoordeling moties en amendementen.

Donderdag 12 november 2020

Stemmingen.

Did you find this useful?