Belastingplan 2022 - Overzicht maatregelen omzetbelasting en accijns

Article

Overzicht maatregelen omzetbelasting en accijns

Belastingplan 2022 - Prinsjesdag

Hierbij een overzicht van de in het Belastingplan 2022 voorgestelde maatregelen met betrekking tot omzetbelasting en accijns.

21 september 2021

Overzicht maatregelen omzetbelasting en accijns

English version

Terug naar overzicht Belastingplan 2022

Webcast Belastingplan 2022

Corina van Lindonk, Aart Nolten en Eddo Hageman bespraken het nieuwe Belastingplan.

Kijk terug (30 min.)

Aanpassing verwerking negatieve btw-melding

De wijzigingen op het gebied van de omzetbelasting blijven beperkt tot een aanpassing van de btw-regels voor e-commerce die per 1 juli 2021 in werking zijn getreden.

Sinds 1 juli 2021 bestaat het éénloketsysteem (de One-Stop-Shop), waarbij ondernemers de btw die in verschillende EU-lidstaten is verschuldigd over afstandsverkopen van goederen en grensoverschrijdende diensten verricht aan niet-ondernemers in andere EU-lidstaten kunnen aangeven en voldoen door middel van een btw-melding in één lidstaat, de lidstaat van identificatie. Daarbij kunnen zij gebruik maken van de niet-Unieregeling, de Unieregeling en de invoerregeling.
 

Niet-Unie schema Unie schema invoerregeling
Dienstverrichtingen door buiten de EU gevestigde ondernemers EU-afstandsverkopen van goederen en dienstverrichtingen door binnen de EU gevestigde ondernemer Afstandsverkopen van goederen afkomstig van buiten de EU met waarde van maximaal € 150

 

De voorgestelde aanpassing moet tot een administratieve vereenvoudiging leiden in geval van een correctie van de btw-melding met betrekking tot een eerder belastingtijdvak waardoor het bedrag aan te ontvangen btw het bedrag aan te betalen btw overtreft (bijvoorbeeld in het geval van teruggenomen goederen). Bij de verwerking van die negatieve btw-melding is het uitgangspunt dat de correctie altijd wordt afgewikkeld door de lidstaat waarvoor de correctie wordt gemaakt en niet door de lidstaat van identificatie. Voorgesteld wordt om een desbetreffende btw-melding die door Nederland moet worden afgewikkeld automatisch aan te merken als een verzoek tot teruggaaf van belasting waarop de inspecteur in principe binnen acht weken na ontvangst zal beslissen bij voor bezwaar vatbare beschikking. Indien het voorstel tot de wetswijziging wordt aangenomen, heeft dit terugwerkende kracht tot 1 juli 2021.

Did you find this useful?