Belastingplan 2022 (Prinsjesdag) - Overzicht

Article

Belastingplan 2022- overzicht

Belastingplan 2022 - Prinsjesdag

Op 21 september 2021 heeft het kabinet het pakket Belastingplan 2022 bij de Tweede Kamer ingediend.

21 september 2021

English version


Op 21 september 2021 heeft het kabinet het pakket Belastingplan 2022 bij de Tweede Kamer ingediend. Van dit pakket maken de volgende wetsvoorstellen deel uit:

  • Belastingplan 2022
  • Overige fiscale maatregelen 2022
  • Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten
  • Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen
  • Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking
  • Verlaging tarief en maandelijks aanpassen verhuurderheffing


Tevens is een wetsvoorstel ingediend dat beoogt om mismatches bij toepassing van het zakelijkheidsbeginsel in de vennootschapsbelasting tegen te gaan.

De meeste maatregelen treden per 1 januari 2022 in werking. Waar dat anders is, hebben wij dat vermeld. Gedurende de parlementaire behandeling kunnen de wetsvoorstellen overigens nog wijzigen. Hierna zijn de voorgestelde maatregelen per belastingsoort weergegeven.

Webcast Belastingplan 2022

Corina van Lindonk, Aart Nolten en Eddo Hageman bespraken het nieuwe Belastingplan.

Kijk terug (30 min.)

Bekijk de maatregelen per belastingsoort:Vennootschaps- en dividendbelasting

Overzicht maatregelen vennootschapsbelasting

 

Formeel belastingrecht, invordering en toeslagen

Overzicht maatregelen formeel belastingrecht, invordering en toeslagen

 

Autobelasting- en milieubelasting

Overzicht maatregelen autobelasting- en milieubelasting

 

Overdrachtsbelasting en verhuurderheffing

Overzicht maatregelen overdrachtsbelasting en verhuurderheffing

 

Parlementair behandelschema Belastingplan 2022

Dinsdag 21 september 2021

Prinsjesdag: indiening.

Woensdag 29 september 2021

Besloten technische briefing door ambtenaren van het ministerie van Financiën.

Woensdag 6 oktober 2021

Inbrengdatum voor het verslag.

Vrijdag 15 oktober 2021

Nota naar aanleiding van het verslag.

Maandag 25 oktober 2021

Eerste wetgevingsoverleg.

Donderdag 28 oktober 2021

Schriftelijke beantwoording vragen n.a.v. het eerste wetgevingsoverleg.

Maandag 1 november 2021

Tweede wetgevingsoverleg.

Dinsdag 9 en woensdag 10 november 2021

Plenaire behandeling.

Donderdag 11 november 2021

Brief beoordeling moties en amendementen.

Donderdag 11 november 2021

Stemmingen.

Bekijk de maatregelen per belastingsoort:

Did you find this useful?