Belastingplan 2022 (Prinsjesdag) - Overzicht

Article

Belastingplan 2022- overzicht

Belastingplan 2022 - Prinsjesdag

Op 21 september 2021 heeft het kabinet het pakket Belastingplan 2022 bij de Tweede Kamer ingediend.

4 januari 2022

English version

 

  • Pakket Belastingplan 2022 aangenomen door Eerste Kamer

    De Eerste Kamer heeft op 21 december 2021 ingestemd met het Belastingplan 2022, alsmede met de wetsvoorstellen over het tegengaan van mismatches bij toepassing van het zakelijkheidsbeginsel en intrekking van de baangerelateerde investeringskorting.

 

Op 21 september 2021 heeft het kabinet het pakket Belastingplan 2022 bij de Tweede Kamer ingediend. Van dit pakket maken de volgende wetsvoorstellen deel uit:

  • Belastingplan 2022
  • Overige fiscale maatregelen 2022
  • Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten
  • Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen
  • Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking
  • Verlaging tarief en maandelijks aanpassen verhuurderheffing


Tevens is een wetsvoorstel ingediend dat beoogt om mismatches bij toepassing van het zakelijkheidsbeginsel in de vennootschapsbelasting tegen te gaan.

De meeste maatregelen treden per 1 januari 2022 in werking. Waar dat anders is, hebben wij dat vermeld. Gedurende de parlementaire behandeling kunnen de wetsvoorstellen overigens nog wijzigen. Hierna zijn de voorgestelde maatregelen per belastingsoort weergegeven.

Webcast Belastingplan 2022

Corina van Lindonk, Aart Nolten en Eddo Hageman bespraken het nieuwe Belastingplan.

Kijk terug (30 min.)

Bekijk de maatregelen per belastingsoort:Vennootschaps- en dividendbelasting

Overzicht maatregelen vennootschapsbelasting

 

Formeel belastingrecht, invordering en toeslagen

Overzicht maatregelen formeel belastingrecht, invordering en toeslagen

 

Autobelasting- en milieubelasting

Overzicht maatregelen autobelasting- en milieubelasting

 

Overdrachtsbelasting en verhuurderheffing

Overzicht maatregelen overdrachtsbelasting en verhuurderheffing

 

Bekijk de maatregelen per belastingsoort:

Did you find this useful?