Beperkte toepassing btw-vrijstelling voor betalingen | Deloitte Nederland

Article

Beperkte toepassing btw-vrijstelling voor betalingen

Op 25 juli 2018 heeft het Hof van Justitie arrest gewezen in de zaak DPAS. Uit het oordeel van het Hof van Justitie volgt dat de btw-vrijstelling voor handelingen inzake betalingen beperkt dient te worden uitgelegd.

30 juli 2018

DPAS biedt zogeheten ‘dental plans’ aan. Patiënten van tandartsen die gebruik maken van dit arrangement betalen een maandelijkse vergoeding aan DPAS voor hun tandartskosten en voor een verzekering voor behandelingen die niet onder het arrangement vallen. Na aftrek van een fee voor haar dienstverlening geeft DPAS de betalingen door aan de desbetreffende tandartsen en verzekeraars. In geschil is of de fee die DPAS inhoudt voor de afhandeling van de betalingen aan de tandartsen en verzekeraars binnen de toepassing van de btw-vrijstelling voor handelingen inzake betalingen valt.

Volgens het Hof van Justitie is dit niet het geval, omdat DPAS
de overschrijving van en naar de betrokken bankrekeningen niet zelf verzorgt, maar de betrokken financiële instellingen verzoekt om dat te doen. Bovendien is DPAS niet aansprakelijk voor geweigerde automatische incasso’s of ingetrokken machtigingen tot automatische incasso op grond waarvan van de bankrekening van de betrokken patiënt de bedragen worden afgeschreven die DPAS vervolgens naar de rekeningen van de tandarts en de verzekeraar moet doen overschrijven.

Wanneer u diensten verricht op het gebied van het verwerken of initiëren van betalingen, is het van belang uw btw-positie in kaart te brengen aan de hand van dit arrest. Meer over de zaak DPAS en de impact daarvan op de Nederlandse btw-praktijk vindt u in ons uitgebreidere nieuwsbericht op de website.

Vond u dit nuttig?