Besluit Vaste inrichting gewijzigd | Deloitte Nederland

Article

Besluit Vaste inrichting gewijzigd

Op 5 juli 2022 is het geactualiseerde Besluit Vaste inrichting gepubliceerd.

5 juli 2022

Zoals verwacht, is het besluit in lijn gebracht met de uitspraak van het Hof van Justitie van 11 maart 2021, C-812/19 (Danske Bank). Zo vallen prestaties tussen een hoofdhuis en een vaste inrichting vanaf inwerkingtreding binnen het bereik van de btw in het geval één van de twee vestigingen deel uitmaakt van een fiscale eenheid in een lidstaat van de Europese Unie. Als beide vestigingen geen deel uitmaken van een fiscale eenheid blijft het “oude” uitgangspunt van HvJ FCE Bank gelden en vallen prestaties tussen de verschillende vestigingen buiten het bereik van de btw.

Het besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2024 (over circa 1,5 jaar) om betrokken ondernemers de gelegenheid te bieden om zich te kunnen voorbereiden op de wijziging.

Mochten u hier verdere vragen over hebben, laat het ons gerust weten. Wij bespreken graag met u de eventuele impact die dit heeft voor uw onderneming.

Did you find this useful?