Bezorger Deliveroo niet in dienstbetrekking werkzaam | Deloitte Nederland

Article

Bezorger Deliveroo niet in dienstbetrekking werkzaam

Hoewel een bezorger van Deliveroo eerst werknemer was en daarna als zzp’er feitelijk hetzelfde werk deed, was hij niet in dienstbetrekking werkzaam. De overeenkomst gold niet als een arbeidsovereenkomst.

25 juli 2018

Dienstbetrekking

Recentelijk heeft Rechtbank Amsterdam in een civiele procedure uitspraak gedaan over een maaltijdbezorger van Deliveroo die als zzp’-er werkte. De betreffende student was tot 3 februari 2018 werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst. Omdat Deliveroo haar bedrijfsmodel wijzigde, werd zijn arbeidsovereenkomst niet verlengd. Hij kon wel als zelfstandige voor Deliveroo blijven werken en ging een overeenkomst van opdracht aan. Daartoe schreef hij zich bij de Kamer van Koophandel in als eenmanszaak. Zijn werkzaamheden voor Deliveroo bleven echter hetzelfde. In een civiele procedure voor Rechtbank Amsterdam stelde hij dat hij feitelijk nog steeds in dienstbetrekking werkzaam was. De rechtbank ging daar echter niet in mee.

De rechtbank stelt voorop dat voor de beantwoording van vraag of sprake is van een dienstbetrekking niet alleen acht moet worden geslagen op de rechten en verplichtingen die partijen bij het aangaan van de rechtsverhouding voor ogen stonden, maar ook op de wijze waarop zij uitvoering hebben gegeven aan hun rechtsverhouding. Vervolgens beoordeelt de rechtbank de rechtsverhouding tussen de student en Deliveroo op de volgende kenmerken:

Wat stond partijen voor ogen bij het aangaan van de rechtsverhouding?
Uit de overeenkomst volgt expliciet dat partijen niet de intentie hadden dat de student als werknemer voor Deliveroo zou werken. Daarvan was de student zich ook bewust, getuige zijn inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Uitvoering van de overeenkomst
Ten aanzien van de wijze waarop partijen uitvoering hebben gegeven aan de overeenkomst, heeft de rechtbank het volgende vastgesteld.

  • De student kan met de app van Deliveroo intekenen op een bestelling. Deze app gebruikte hij als werknemer ook, maar als zzp-er mag hij zelf beslissen of hij zich aanmeldde voor bestellingen en mocht hij een bestelling weigeren. Hij had ook vrijheid om zich aan te melden voor bestellingen in tijdvakken naar keuze. 
  • De student mag ook opdrachten van een concurrent aannemen.
  • De inkomsten die de student als zzp’er heeft ontvangen waren beduidend hoger dan de inkomsten die hij als werknemer ontving.
  • De student mag in zijn eigen kleding en met eigen materiaal (thermobox) werken, mits dat aan de veiligheidsregels van Deliveroo voldoet. 
  • De student mag zich door een ander laten vervangen, mits die vervanger over de vereiste vaardigheden en training beschikt.
  • Deliveroo is bevoegd om aanwijzingen geven ten aanzien van de uitvoering van de opdracht.
  • De student stuurt niet zelf een factuur, maar Deliveroo verzorgt de facturatie.

Alle feiten en omstandigheden in aanmerking nemend, oordeelt de rechtbank dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst en dat de student zich daarvan ook bewust was. Hij heeft zich immers bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. Hoewel het hier om een civielrechtelijke uitspraak gaat, is deze ook relevant voor de loonheffingen. Bij de beoordeling of sprake is van een dienstbetrekking voor de loonheffingen gelden namelijk dezelfde criteria als voor een (civiele) arbeidsovereenkomst.

Bron: Rechtbank Amsterdam 23 juli 2018, nr. 6622665 CV EXPL 1/-2673, ECLI:NL:RBAMS:2018:5183

Vond u dit nuttig?