| Deloitte Nederland

Article

Internal Audit, wat levert het eigenlijk op?

Deel 1 van 2

Het is mogelijk dat er bij het woord Internal Audit wat vraagtekens naar boven komen en het niet altijd even duidelijk is wat het precies inhoudt. Wat is het doel van de Internal Audit functie en vooral: Wat levert het op? Jorn Ummels is werkzaam binnen de Finance dienstverlening van Deloitte Business Process Solutions (BPS) en legt in dit tweedelig artikel precies uit wat elke organisatie zou moeten weten over dit begrip.

Eén van de belangrijkste doelen van de Internal Audit functie is het management voldoende zekerheid geven (“assurance”) over bijvoorbeeld de goede werking van het systeem van risicomanagement, juiste inrichting en effectiviteit van beheersmaatregelen, naleving van wet- en regelgeving en gedrag en cultuur geen negatieve invloed hebben op de interne beheersing. Als deze zekerheid niet gegeven kan worden, kan dit bijvoorbeeld consequenties hebben voor de auditkosten van een externe accountant en de accountantsverklaring (indien van toepassing), managementbeslissingen op basis van incorrecte informatie en interne fraude.

De Internal Audit functie maakt deel uit van het “three lines of defence”-systeem, wat bestaat uit het lijnmanagement (de business zelf) als eerste lijn, risicomanagement en compliance functies als tweede lijn en de Internal Audit Functie als derde lijn. De Internal Audit functie geeft binnen dit systeem objectief oordeel en adviseert de eerste en tweede lijn over mogelijke verbeteringen op het gebied van compliance, interne beheersing, governance en risicomanagement. Dit draagt bij aan verhoogde transparantie, risicobewustzijn, integriteit en continue verbetering van verschillende bedrijfsprocessen binnen een organisatie, wat uiteindelijk resulteert in betere prestaties en het vergroten van de veerkracht. De externe accountant heeft minder tijd (en dus ook geld) nodig om de audit uit te voeren, management neemt beslissingen op basis van juiste informatie en bedrijfs- en procesrisico’s zoals interne fraude nemen af.

Volgende week gaat Jorn Ummels dieper in op de bijkomende voordelen van een Internal Audit in een tweede artikel op www.deloitte.nl/bps

Wilt u de consequenties van een slechte interne beheersing voorkomen? Onze Finance afdeling staat voor u klaar met een grote diversiteit aan mogelijkheid om uw Internal Audit Functie tijdelijk in te vullen. Neem contact op met Martijn Kösters via +318 828 84 260 of MKosters@deloitte.nl

Did you find this useful?