Manager worden bij Deloitte – Deel II

Article

Manager worden bij Deloitte – Deel II

“Ik verwacht een verbetering in mijn work-life balance”

Vorige week gaven Nico Hoogendoorn (Senior Manager) en Majid el Ghannouti (Manager) een toelichting over hoe het was om een promotie te maken bij Business Process Solutions (BPS), een afdeling binnen Deloitte waar zij zich inzetten voor International Compliance & Reporting*. Deze week gaan zij verder op het onderwerp in aan de hand van een paar diepgaande vragen. Wat gaat er voor hen veranderen de komende tijd?

Please scroll down for English Version

Hoe verwacht je dat jullie work-life balance zich gaat ontwikkelen na je promotie?

Majid: Als manager en daarboven wordt van je verwacht dat je je werkzaamheden binnen acht uur per dag uitvoert door te delegeren en efficiënter te gaan werken. Ik verwacht dus een verbetering.

Nico: Dit geldt ook van mij. Ik heb keihard gewerkt om deze positie te verwerven en hoop door de inhoudelijke werkzaamheden te delegeren en me meer te gaan focussen op commerciële activiteiten terug te kunnen schakelen naar een work-life balance die iets meer in balans is dan voorheen.
 

Wat is goed management, wat jou betreft?

Nico: Wanneer je de tijd neemt om je mensen goed te begrijpen en zij terugkoppelen dat ze jou begrijpen. Je kan niet alleen doen wat je zelf wil, je team moet achter je staan. Als zij uiteindelijk de keuze maken om hun carrière elders voort te zetten hoop ik dat ze dankbaar terug kunnen kijken op wat ze geleerd hebben.

“Dicht bij je mensen staan en durven te investeren in ontwikkeling is een fundamenteel uitgangspunt van leiderschap.”

Majid: Dicht bij je mensen staan en durven te investeren in ontwikkeling is een fundamenteel uitgangspunt van leiderschap. Als je niet voor uitdaging en begeleiding zorgt zullen mensen zich minder gemotiveerd voelen en in het ergste geval vertrekken.
 

Wat maakt voor jou een werkdag écht geslaagd?

Majid: Een collega op privé- of werkgebied verder geholpen te hebben, een deadline die behaald is, een goed gesprek met de klant te hebben gevoerd. Ik wil impact maken. Hierbij helpt het om goede, constructieve gesprekken te voeren en om feedback te vragen.

Nico: Als onze klanten blij zijn met ons werk en als wij met zijn allen iets nieuws geleerd hebben. Een dag niets geleerd is een dag niet geleefd.

Dit was het tweede deel van het interview met Nico en Majid over hun carrièreverloop bij Deloitte Business Process Solutions. Deel 1 gemist? Klik hier om deze terug te lezen.

Naar aanleiding van het interview meer te weten komen? Kijk bij onze dienstverleningen Finance & Control en *International Compliance & Reporting.

Samenwerken met Nico en Majid? Dat kan! Bekijk onze vacatures hier of stuur ze een berichtje via LinkedIn.

English Version

Last week Nico Hoogendoorn (Senior Manager) and Majid el Ghannouti (Manager) explained what it was like to be promoted at Business Process Solutions (BPS), a department within Deloitte. This week they deep-dive into the subject by answering some in-depth questions. What will change for them in the coming period?

In this two-part interview, they elaborate on their recent promotions and the course of a career at Deloitte.
 

How do you expect your work-life balance to develop after your promotion?

Majid: From management level onwards, you are expected to perform your duties within eight hours a day by delegating and working more efficiently. My work-life balance should improve.

Nico: This also applies to me. I have worked very hard to achieve this position and hope to delegate substantive activities and focus more on commercial activities. To be able to switch back to a work-life balance that is slightly more balanced than before.

What is proper management, as far as you are concerned?

Nico: When you take the time to understand your people well, and these people confirm they understand you. You cannot only do what you want, but your team must also stand behind you. If they make the choice to continue their career elsewhere, I hope they can look back gratefully on what they have learned.

Majid: Being close to your people and daring to invest in development is a fundamental principle of leadership. If you do not provide challenges and guidance, people will feel less motivated and, worst case scenario, leave.
 

What makes a working day successful for you?

Majid: When I have helped a colleague, both career-wise as with personal matters. A deadline that has been met, when I had a good conversation with the client. I want to make an impact. It helps to have good, constructive conversations and to ask for feedback.

Nico: If our customers are happy with our work and if we have all learned something new. A day learned nothing is a day not lived.

This concludes the two-part interview. Missed the first part of the interview? You can read it here.

Learn more about questions from the interview? Take a look at our Finance & Control and International Compliance & Reporting services.

Want to collaborate with Nico and Majid? View our vacancies here or send them a message via LinkedIn.

Did you find this useful?