Business Intelligence in the Real Estate sector

News

Terugblik Deloitte Real Estate VTO Prinsjesdag 2020

Veranderingen in de vastgoedsector door Belastingplan 2021

Op donderdag 17 september 2020 vond het driemaandelijks vaktechnisch overleg voor vastgoedfiscalisten plaats. Tijdens dit VTO worden klanten van Deloitte binnen de vastgoedsector op de hoogte gebracht van de meest recente ontwikkelingen op fiscaal gebied, waarbij de nadruk ligt op de voor de vastgoedpraktijk relevante onderwerpen. Het VTO stond hierbij specifiek in het teken van Prinsjesdag en het Belastingplan 2021.

De onderwerpen inzake het Belastingplan 2021 die specifiek onder de aandacht gebracht zijn als volgt: 

 • Aanscherpen substancevereisten voor toepassing van de deelnemingsvrijstelling;
 • De fiscale coronareserve;
 • Aanpassingen in het vennootschapsbelastingtarief;
 • Ontwikkelingen inzake de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting per 1 januari 2022;
 • Ontwikkelingen met betrekking tot de samenloop tussen de Nederlandse hybridemismatchmaatregelen en generieke renteaftrekbeperking in art. 15b Wet Vpb;
 • Ontwikkelingen inzake de Nederlandse liquidatieverliesregeling;
 • Informatie-uitwisseling met het buitenland voor doorstroomvennootschappen (dividenden) die over onvoldoende substance beschikken;
 • Wijziging van het arm’s lengthbeginsel in het kader van aanbevelingen uit het rapport “Op weg naar balans in de vennootschapsbelastingheffing”;
 • Vermogensaftrek in combinatie met een beperking van de earningsstrippingmaatregel;
 • Ontwikkelingen inzake het wetsvoorstel conditionele bronheffing dividenden;
 • Ontwikkelingen inzake het fiscale eenheidsregime;
 • Aanpassing artikel 10a beperking. 

In het slotonderdeel genaamd “Drie maanden fiscale actualiteiten in 20 minuten" werden vervolgens de volgende onderwerpen aangestipt: 

Indirecte belastingen

 • Btw op instandhoudingskosten aftrekbaar (HR 26 juni 2020, nr. 18/02840); - Colocatie geen verhuur van onroerend goed (HvJ EU 2 juli 2020, nr. C-215/19); 
 • Herziening op cafetaria dat na sluiting alleen nog door bewoners zorgcentrum wordt gebruikt (HvJ EU 9 juli 2020, nr. C-374/19);
 • Duale berekeningsmethode aftrek btw op algemene kosten niet toegestaan (A-G C.M. Ettema, 21 juli 2020); 
 • Belaste verkrijging juridische eigendom door beherende vennoot bij inbreng in CV (Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 25 juni 2020, nr. 19/00610). 

Directe belastingen

 • DAC 6 leidraad;
 • Initiatiefwetsvoorstel ‘Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting’; 
 • Publicatie jaarverslag “Rulings met een internationaal karakter”;- Inwerkingtreding van gedeelten uit het UBO-register;
 • Wijziging besluit functionele valuta (Besluit van 30 juli 2020, nr. 2020-69890, Strcrt. 2020, 41992); 
 • Wijziging besluit fiscale eenheid (Besluit van 10 juni 2020, nr. 2020-06221, Stcrt

Wij kijken terug op een geslaagd Real Estate VTO met een goede opkomst. Meer komen te weten over Deloitte Real Estate Service? Download onze brochure hier of neem contact op met een van onze professionals.

Deloitte T&L Brochure Real Estate 2020
Did you find this useful?