Article

Britse leaseovereenkomsten Volkswagen vormen volgens A-G één enkele samengestelde handeling

Op 3 mei verscheen de conclusie van Advocaat-generaal Szpunar in de Volkswagen Financial Services Ltd-zaak van het Hof van Justitie. Het gaat om leasetransacties (‘hire purchase’) die in het Verenigd Koninkrijk worden beschouwd als de belaste levering van het voertuig en een vrijgestelde kredietverstrekking. In geschil is of Volkswagen recht op aftrek heeft van btw over de verschillende algemene kosten, voor zover de goederen en diensten die deze kosten voortbrengen zijn gebruikt voor de belaste handelingen. Bijzonder in deze casus is dat deze kosten uitsluitend zijn doorberekend in de prijs van de vrijgestelde kredietverlening.

17 mei 2018

Advocaat-generaal Szpunar gaat echter eerst in op de btw-kwalificatie van de leasetransacties en concludeert dat de btw-vrijstelling voor het verstrekken van kredieten niet kan worden toegepast op deze transacties. De Advocaat-generaal concludeert dat een leasetransactie één enkele samengestelde verstrekking van een dienst of een goed is en dat de volledige prestatie belast is met btw.

Vervolgens gaat de Advocaat-generaal, voor het geval het Hof van Justitie hem niet in zijn zienswijze volgt, in op de vraag of recht op aftrek van voorbelasting bestaat. Het gaat in dit geval om goederen of diensten die zijn gebruikt voor belaste handelingen, maar waarvan de kosten zijn doorberekend in de prijs van een vrijgestelde handeling. De vraag is of in dit geval het gebruik dan wel de doorberekening prevaleert. Advocaat-generaal Szpunar komt tot de conclusie dat geen recht op aftrek bestaat voor de btw op kosten die zijn opgenomen in de prijs van de vrijgestelde handelingen, maar zijn gebruikt voor belaste handelingen indien dit stelselmatig gebeurt. Dat de goederen en diensten in kwestie (mede) gebruikt zijn voor belaste handelingen acht hij niet van belang.

De conclusie van de Advocaat-generaal is niet geheel in lijn met de praktijk in Nederland en kan een grote impact hebben, mocht het Hof van Justitie de conclusie van de Advocaat-generaal volgen.

Dit betreft pas een conclusie. Wij raden u echter aan, eventueel in overleg met uw adviseur, na te gaan wat de gevolgen van deze conclusie voor uw btw-positie kunnen zijn.

Vond u dit nuttig?