Titel - Title

Article

BUA van toepassing op ter beschikking stellen huisvesting buitenlandse uitzendkrachten

In een procedure voor de rechtbank Gelderland komt aan de orde of de btw op de kosten gemaakt door een uitzendbureau voor het gratis ter beschikking stellen van woonruimte aan buitenlandse uitzendkrachten voor aftrek in aanmerking komt. Op grond van het Besluit Uitsluiting Aftrek (BUA) is de aftrek van btw op personeelsvoorzieningen onder omstandigheden uitgesloten.

9 maart 2017

De Rechtbank verwerpt de stelling van het uitzendbureau dat het BUA niet van toepassing is. De door het uitzendbureau aan haar personeel beschikbaar gestelde verblijfplaatsen vallen wel degelijk onder het begrip huisvesting, zoals bedoeld in het BUA. Daarnaast kan volgens de Rechtbank ook geen beroep op worden gedaan op de Europese jurisprudentie. De categorie huisvesting is namelijk heel specifiek en als zodanig uitgesloten van aftrek, zonder dat hiervoor een nadere uitleg of invulling nodig is die ruimte geeft om de jurisprudentie van het Hof van Justitie toe te passen.

Wij houden u op de hoogte van het eventuele vervolg in deze procedure.

Mocht u huisvestingskosten voor uw werknemers (willen) maken, dan is het van belang om naar aanleiding van deze procedure samen met uw adviseur de btw-behandeling goed in kaart te brengen omwille van uw aftrekrecht.

Vond u dit nuttig?