Titel

Article

Buitenlandse ondernemer heeft recht op teruggaaf btw op ingevoerde goederen

Op 21 september jl. heeft het Hof van Justitie een belangrijke uitspraak gedaan over het recht op teruggaaf van btw op ingevoerde goederen van een ondernemer die niet is gevestigd in de EU-lidstaat van invoer.

5 oktober 2017

Het in Duitsland gevestigde SMS Meer, onderdeel van SMS Group, verkoopt en monteert installaties voor staalbewerking. Zij sluit een overeenkomst met een in Oostenrijk gevestigde afnemer voor levering van een systeem om pijpen te lassen. Na het voldoen van een voorschot laat SMS Meer goederen uit Turkije in Roemenië invoeren en opslaan. Ten tijde van de invoer was de uitvoering van de overeenkomst tussen SMS Meer en de afnemer geschorst omdat de afnemer in financiële moeilijkheden verkeerde en uiteindelijk vindt de levering van het systeem om pijpen te lassen niet meer plaats. SMS Meer is vervolgens van plan de goederen te slopen en als oud ijzer te verkopen. Zij vraagt op grond van de Achtste btw-richtlijn (thans Richtlijn 2008/9/EG) de betaalde invoer-btw terug. De Roemeense belastingdienst weigert teruggaaf omdat SMS Meer geen ondersteunende stukken kan overleggen waaruit verdere distributie blijkt.

Het Hof van Justitie oordeelt dat het in strijd is met het de Achtste Richtlijn dat een EU-lidstaat een niet op zijn grondgebied gevestigde belastingplichtige het recht ontzegt op teruggaaf van btw op ingevoerde goederen. Het Hof van Justitie acht het daarbij niet relevant dat (1) de uitvoering van de overeenkomst op het tijdstip van de invoer was geschorst, (2) de handeling waarvoor die goederen zouden worden gebruikt uiteindelijk niet is verricht en (3) de belastingplichtige de verdere distributie van die goederen niet heeft bewezen.

Wanneer u goederen invoert in EU-lidstaten waar u niet geregistreerd bent als btw-ondernemer, raden wij u aan met uw adviseur na te gaan wat de impact van deze uitspraak kan zijn op uw onderneming.

Vond u dit nuttig?