| Deloitte Nederland

Article

Commissie en Verenigd Koninkrijk rapporteren over stand van zaken Brexit

Op 19 juni jl. hebben de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk een gezamenlijke verklaring gepubliceerd met een nieuwe stand van zaken omtrent de voorwaarden van het terugtrekkingsakkoord. Het motto van de onderhandelaars blijft onveranderd 'nothing is agreed until everything is agreed'. Desalniettemin lijkt er overeenstemming te zijn over onder meer btw- en douanezaken en dan met name de overgangsregelingen.

26 juni 2018

Wat betreft de btw bevestigen de onderhandelaars dat het Verenigd Koninkrijk onderdeel blijft van het EU btw-stelsel tot aan het eind van de overgangsperiode van 19 maanden na de Brexit. Aangezien de Brexit gepland staat voor 29 maart 2019, betekent dit dat het Verenigd Koninkrijk daadwerkelijk op 1 januari 2021 het EU btw-stelsel zal hebben verlaten.

Dit heeft als gevolg dat een aantal regels betreffende grensoverschrijdende transacties tot die datum blijven gelden, zoals:

  • Het nultarief voor intracommunautaire leveringen, voor zover de verzending of het transport is aangevangen voor 1 januari 2021;
  • De drempels voor afstandsverkopen;
  • De MOSS-regeling voor btw op telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten. Eventuele aanpassingen van deze aangiften moeten voor 1 januari 2022 worden gedaan. Na de Brexit kunnen UK ondernemers overigens nog wel gebruik maken van MOSS, maar zij zullen zich dan hiervoor moeten registreren in een EU-lidstaat naar keuze. Niet in de EU gevestigde ondernemers die in de UK geregistreerd staan voor MOSS zullen een andere EU-lidstaat van identificatie moeten kiezen;
  • Het indienen van ‘Achtste richtlijn’ teruggaafverzoeken. Let op dat deze vóór 1 april 2021 ingediend moeten zijn.

Verder blijven ook een aantal afspraken over samenwerking tussen de Britse belastingdienst en de EU belastingdiensten in stand, zoals de samenwerking om btw-fraude tegen te gaan, wederzijdse assistentie tot 1 januari 2021 en toegang tot de status van de btw-identificatienummers in het VIES-systeem tot 1 januari 2025.

Vond u dit nuttig?