Commissievoorstel met details technische wijzigingen btw-regels definitief btw-stelsel | Deloitte Nederland

Article

Commissievoorstel met details technische wijzigingen btw-regels definitief btw-stelsel

De Europese Commissie heeft op 25 mei jl. de gedetailleerde technische wijzigingen van een aantal btw-regels in de EU voorgesteld.

30 mei 2018

Het voorstel vormt een aanvulling op het ingrijpende hervormingsvoorstel van 4 oktober 2017 dat het btw-stelsel fraudebestendiger moet maken (zie onze eerdere berichtgeving in de B2Wekelijks van 18 oktober 2017).

Het nieuwe pakket maatregelen betreft een ingrijpende wijziging van de bestaande btw-regels ten behoeve van het definitief EU-btw-stelsel voor de handel in goederen in de EU. De belangrijkste onderdelen van het voorstel:

  • Introductie van een nieuw begrip: de ‘intra-Unie’ levering van goederen, dat de twee huidige begrippen intracommunautaire levering en verwerving van goederen vervangt;
  • Uitbreiding éénloketsysteem (One-Stop-Shop) waarmee EU-bedrijven al hun btw-verplichtingen bij B2B-goederenleveringen kunnen afhandelen;
  • Administratieve vereenvoudiging door bijvoorbeeld minder rapportageverplichtingen. Zo hoeven goederenleveringen niet meer opgenomen te worden in de Opgaaf ICP.
  • Verkoper wordt in de regel verantwoordelijk voor de inning van de btw, naar het tarief van de lidstaat van bestemming. Alleen wanneer de afnemer een gecertificeerde belastingplichtige is (CTP’er), zal deze de btw moeten voldoen op basis van de verleggingsregeling.

Volgens de Commissie kan de voorgestelde hervorming het jaarlijkse inkomstenverlies van 50 miljard euro als gevolg van grensoverschrijdende btw-fraude met 80 % terugdringen.

Lees meer

Lees in een overview op hoofdlijnen meer over de voorstellen

B2Wekelijks Nieuwsbrief

Ontvang de laatste artikelen
Vond u dit nuttig?