Titel

Article

Correctie btw-aangifte vanaf 1 januari 2018 alleen nog digitaal

Vanaf 1 januari jl. kunnen correcties op btw-aangiften, de zogenoemde suppleties, alleen nog maar digitaal – via het portaal van de Belastingdienst – worden ingediend. Voorheen kon dit vaak nog per brief worden gedaan.

22 maart 2018

Het indienen van een suppletie is mogelijk indien in het huidige jaar of in de afgelopen 5 jaar te veel of te weinig btw is aangegeven (dit vindt plaats in de zogeheten ‘ambtshalve sfeer’). Vanaf 1 januari 2018 kunnen suppleties alleen nog worden ingediend via de website van de Belastingdienst of via de eigen software. Wijzigingen die gaan om bedragen van minder dan € 1.000 kunnen worden verwerkt in de eerstvolgende aangifte.

Dat suppleties alleen nog digitaal kunnen worden ingediend heeft twee belangrijke consequenties.

Ten eerste biedt de digitale suppletie geen ruimte voor toelichting. Ingeval van complexe suppleties – waarbij overleg met de inspecteur voor de hand ligt – verdient het daarom aanbeveling om de suppletie vooraf bij de betrokken inspecteur aan te kondigen, of inhoudelijk af te stemmen, alvorens deze digitaal in te dienen.

Ten tweede vervangt de suppletie alle eerder over dat tijdvak gedane btw-aangiften en –suppleties. Dat betekent dat in de suppletie niet kan worden volstaan met alleen het doorgeven van de wijziging (de aanvullende aftrek of betaling). In de suppletie dient alle over dat tijdvak verschuldigde en aftrekbare btw opnieuw te worden vermeld. Dit vereist derhalve een nauwkeurig bijgehouden administratie van alle eerder ingediende btw-aangifte en – suppleties.

Vorenstaande staat los van de situatie waarin u tijdig bezwaar maakt tegen uw btw-aangifte en / of de daarmee verband houdende beschikking van de Belastingdienst. Het indienen van bezwaar gaat nog steeds per brief.

Wij raden u aan dit bericht in acht te nemen bij het indienen van uw btw-aangifte en -suppleties en de suppleties zorgvuldig bij te houden in uw administratie.

Vond u dit nuttig?