Titel - Title

Article

Corrigeer btw-schuld 2016 vóór 1 april 2017 om boete te vermijden

Uit uw administratie en jaarstukken kan blijken dat u over 2016 te weinig btw heeft aangegeven. In dat geval dient u dit te corrigeren met een suppletieformulier vóór 1 april 2017. Op deze wijze voorkomt u belastingrente en mogelijk een boete.

9 februari 2017

Indienen suppletie

Met het digitale suppletieformulier dat op de website van de Belastingdienst of op uw persoonlijke pagina van de Belastingdienst te vinden is, kunt u de te weinig aangegeven btw aangeven. Met hetzelfde formulier kunt ook teveel aangegeven en betaalde btw terugvragen.


Btw-bedrag kleiner dan € 1.000

Mocht het bedrag aan teveel of te weinig btw minder zijn dan € 1.000 dan is het niet nodig een aparte suppletieaangifte in te dienen. U heeft de mogelijkheid dit btw-bedrag in de eerstvolgende reguliere btw-aangifte verwerken.


Einde actie balansschulden omzetbelasting

De Belastingdienst heeft laten weten dat de medio 2013 gestarte ‘Actie balansschulden omzetbelasting’, waarbij sprake was van een verzachtend boetebeleid, op 1 maart 2017 zal worden beëindigd. Met ingang van die datum geldt het normale boetebeleid voor deze balansschulden weer. Voor de balansschulden over 2016 kunt nog wel gebruik maken van deze regeling. Zorg dat u in dat geval vóór 1 april 2017 een suppletieaangifte indient.

Mocht u advies nodig hebben met betrekking tot een eventuele correctie van uw btw-schuld, dan kunt u contact opnemen met uw adviseur.

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen