De WNT norm met terugwerkende kracht omhoog

Nieuws

De WNT norm met terugwerkende kracht omhoog

Als het salaris van de minister stijgt, stijgt de WNT-norm

Door de koppeling van de WNT-norm aan het salaris van de minister, betekent een salarisverhoging van de minister met terugwerkende kracht, dat de WNT-norm ook moet stijgen. Vooralsnog alleen een voordeeltje voor de topfunctionarissen in de hoogste klassen.

De Wet normering topinkomens

De Wet normering topinkomens (WNT) normeert sinds 1 januari 2013 de inkomens van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. In de ruim 5 jaar dat deze wet bestaat, zijn er al heel wat wijzigingen geweest. Het is voor de eerste keer dat hier nu ook een wijziging van het algemeen norm bedrag met terugwerkende kracht plaatsvindt. Is dat handig. Nee. Maar er zullen zeker topfunctionarissen blij zijn met deze aanpassing.

Maximum WNT-norm 2018 stijgt naar € 189.000

De minister maakt gelijk gebruik van de bevoegdheid die is geïntroduceerd bij de Evaluatiewet, om het algemeen bezoldigingsmaximum van de WNT aan te passen wanner de bezoldiging van de minister ten minste € 500 stijgt. De nieuwe cao Rijk zorgt voor een loonstijging van het ministersalaris van € 186.200 naar € 188.993. Om die reden is besloten het algemeen bezoldigingsmaximum van € 187.000 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 gelijk te trekken met het verhoogde ministersalaris. Het bedrag is afgerond en vastgesteld op € 189.000.

Het maximum bezoldigingsbedrag voor de sectoren onderwijs, zorg en woningcorporaties verwijst in de hoogste klasse ook naar het bedrag van het algemeen bezoldigingsmaximum van de WNT. Dat betekent dat ook het bezoldigingsmaximum in de hoogste sector klassen, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 stijgt tot € 189.000.

De minister verwacht dat een dergelijke wijziging met terugwerkende kracht van het algemeen bezoldigingsmaximum een verwaarloosbare impact heeft op de administratieve lasten en nalevingskosten van de WNT.

Maximum WNT-normbedragen 2019 ook al bekend

Het algemeen bezoldigingsmaximum voor het jaar 2019 is gebaseerd op het CBS indexcijfer voor 2017. Omdat dit bedrag al bekend is, zijn ook de bedragen voor volgend jaar bekend gemaakt. Deze zijn als volgt:

  • Algemeen bezoldigingsmaximum € 194.000
  • Uurtarief interim topfunctionaris € 187 per uur
  • Bezoldiging per maand interim topfunctionaris:
    o Eerste 6 maanden: € 25.900
    o Tweede 6 maanden: € 19.600

Hebt u vragen over de gevolgen van deze wijziging voor de topfunctionarissen binnen uw instelling? Dan kunt u uiteraard contact opnemen met de contactpersonen onderaan deze nieuwsbrief.

WNT-specialisten

Ben Janssen

Benjanssen@deloitte.nl 

06-1312 7445

Michel Kooij

MKooij@deloitte.nl

06-1099 9182

Willeke Franken

Wfranken@deloitte.nl

06-2127 2785

Vond u dit nuttig?